Večernja

R. Bože, u pomoć mi priteci.
O. Gospodine, pohiti da mi pomogneš.

Slava Ocu i Sinu i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda i u vijeke vjekova.
Amen. (Aleluja)

HIMAN
O vječna Sliko Višnjega,
Od Svjetla Svjetlo, Bože naš,
Otkupitelju, slava ti
I čast i sila kraljevska.
Ti sâm od vijeka nada si
Vremenâ svih i središte,
Tvoj Otac s pravom dade ti
Da budeš vladar narodâ.
Ti cvijete stidne Djevice,
Ti glavo roda našega,
S vrhunca trgnut kamene
Što spasi zemlju čitavu.
Pod vlasti strašnog silnika
Svi smrtnici su stenjali,
Al’ ti im slomi okove
I nebo njima otvori.
Zakonoša i svećenik
I Učitelj: na haljini
Ti nosiš natpis krvavi:
Svih kraljeva sam višnji Kralj.
Sva slava Tebi, Isuse,
Što ljubavlju nas privlačiš,
I Ocu s Duhom preblagim
U vječne vijeke vjekova.
Amen.


PSALMODIJA
Antifona 1.
Dođoše Marija Magdalena i druga Marija pogledati grob, aleluja.

Ps 110(109), 1-5.7. Mesija - kralj, svećenik, pobjednik.
On treba da kraljuje, dok ne podloži sve neprijatelje pod noge svoje (1 Kor 15, 25).
Reče Gospodin Gospodinu mojemu: *
»Sjedi mi zdesna
dok ne položim dušmane tvoje *
za podnožje tvojim nogama!
Žezlo tvoje moći protegnut će
Gospodin sa Siona: *
vladaj posred svojih neprijatelja!
Spreman je tvoj narod u svetim odorama *
za dan tvog junaštva:
kao rosa iz krila zorina *
uza te su mladi ratnici.«
Zakleo se Gospodin i neće se pokajati: †
»Zauvijek ti si svećenik *
po redu Melkisedekovu!«
Gospodin ti je zdesna, *
on će oboriti kraljeve u dan gnjeva svojega.
Na putu će se napit iz potoka, *
visoko će dignuti glavu.
Slava Ocu i Sinu *
i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku, †
tako i sada i vazda *
i u vijeke vjekova.
Amen.
Ant. Dođoše Marija Magdalena i druga Marija pogledati grob, aleluja.

Antifona 2.
Dođite i vidite mjesto gdje je ležao Gospodin, aleluja.

Ps 114 (113). Bog oslobađa Izrael iz Egipta.
I vi koji se odrekoste ovog svijeta, znajte, iz Egipta iziđoste (Sv. Augustin).
Kad izađe Izrael iz Egipta, *
i kuća Jakovljeva iz naroda barbarskog,
Judin mu dom posta svetište, *
a Izrael kraljevstvo njegovo.
Vidje more i uzmače, *
a Jordan ustuknu.
Bregovi skakahu poput ovnova, *
i brežuljci poput jaganjaca.
Što ti je, more, da uzmičeš? *
Jordane, zašto natrag okrećeš?
Bregovi, zašto skačete poput ovnova, *
i vi, brežuljci, poput jaganjaca?
Dršći, zemljo, pred licem Gospodnjim, *
pred licem Boga Jakovljeva.
On hrid pretvara u slap vodeni *
i stijenu u izvor vode.
Slava Ocu i Sinu *
i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku, †
tako i sada i vazda *
i u vijeke vjekova.
Amen.
Ant. Dođite i vidite mjesto gdje je ležao Gospodin, aleluja.

Antifona 3.
Isus reče: Ne bojte se! Idite, javite mojoj braći da pođu u Galileju! Ondje će me vidjeti, aleluja.

Hvalospjev (usp. Otk 19, 1-7). Svadba Jaganjčeva
Aleluja.
Spasenje i slava i moć Bogu našemu! *
Doista, istiniti su i pravedni sudovi njegovi! Aleluja.
Aleluja.
Hvalite Boga našega, sve sluge njegove! *
Svi koji se njega bojite, i mali i veliki. Aleluja.
Aleluja.
Jer zakraljeva Gospodin, Bog naš, Svevladar. *
Radujmo se i kličimo i slavu mu dajmo! Aleluja.
Aleluja.
Jer dođe svadba Jaganjčeva! *
Opremila se Zaručnica njegova!Aleluja.
Slava Ocu i Sinu *
i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku, †
tako i sada i vazda *
i u vijeke vjekova.
Amen.
Ant. Isus reče: Ne bojte se! Idite, javite mojoj braći da pođu u Galileju! Ondje će me vidjeti, aleluja.

ČITANJE 1 Pt 2, 4-5
Pristupite Gospodinu, Kamenu živomu, što ga istina, ljudi odbaciše, ali je u očima Božjim izabran, dragocjen, pa se kao živo kamenje ugrađujte u duhovni Dom za sveto svećenstvo, da prinosite žrtve duhovne, ugodne Bogu po Isusu Kristu.

OTPJEV
Ant. Ovo je dan što ga učini Gospodin: kličimo i radujmo se u njemu, aleluja.

EVANĐEOSKI HVALOSPJEV
Ant. Kruh je Božji Onaj koji silazi s neba i daje život svijetu, aleluja.
Izgovarajući početni redak znamenujemo se križem.
Veliča * duša moja Gospodina
i klikće duh moj *
u Bogu mome Spasitelju,
što pogleda na neznatnost službenice svoje: *
odsad će me, evo, svi naraštaji zvati blaženom.
Jer velika mi djela učini Svesilni, *
sveto je ime njegovo.
Od koljena do koljena dobrota je njegova *
nad onima što se njega boje.
Iskaza snagu mišice svoje, *
rasprši oholice umišljene.
Silne zbaci s prijestolja, *
a uzvisi neznatne.
Gladne napuni dobrima, *
a bogate otpusti prazne.
Prihvati Izraela, slugu svoga, *
kako obeća ocima našim:
spomenuti se dobrote svoje *
prema Abrahamu i potomstvu njegovu dovijeka.
Slava Ocu i Sinu *
i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda *
i u vijeke vjekova.
Amen.
Ant. Kruh je Božji Onaj koji silazi s neba i daje život svijetu, aleluja.

PROŠNJE
Postojanom se molitvom utječimo Kristu, koji je svojim uskrsnućem učvrstio nadu svoga naroda:
R. Kriste, koji vazda živiš, usliši nas.
Gospodine Isuse, iz tvoga su otvorenog boka potekle krv i voda; učini Crkvu sebi neokaljanom zaručnicom. R.
Vrhovni Pastiru, ti si poslije svoga uskrsnuća Petru, koji je pred svima priznao da te ljubi, povjerio da pase ovce; vazda povećavaj papi našemu I. ljubav i revnost. R.
Ti si dao učenicima koji su na moru ribarili da ulove mnogo riba; pošalji radnike koji će nastaviti njihovu apostolsku službu. R.
Ti si učenicima na obali morskoj pripravio kruh i ribu; ne dopusti da zbog naše krivnje braća naša umiru od gladi. R.
Isuse, ti si posljednji Adam i duh oživotvoritelj; svojoj slici suobliči pokojnike da u sebi imaju puninu tvoje radosti. R.

Oče naš, koji jesi na nebesima,
sveti se ime tvoje,
dođi kraljevstvo tvoje,
budi volja tvoja kako na nebu tako i na zemlji.
Kruh naš svagdanji daj nam danas.
I otpusti nam duge naše
kako i mi otpuštamo dužnicima našim;
i ne uvedi nas u napast,
nego izbavi nas od zla.

MOLITVA
Bože, ti si vazmenim otajstvom dao lijek našoj slabosti. Prati nas uvijek svojom milošću i uvedi u savršenu slobodu, da u nebu uživamo radost, kojoj je predokus uskrsno slavlje. Po Gospodinu našemu Isusu Kristu, Sinu tvome, koji s tobom živi i kraljuje u jedinstvu Duha Svetoga, Bog, po sve vijeke vjekova.
Amen.

ZAKLJUČAK
Blagoslovio nas svemogući Bog, sačuvao nas od svakoga zla i priveo nas u život vječni.
Amen.

Povratak na časoslov