Večernja

VAZMENI PETAK (OSMINA)
VEČERNJA

† Bože, u pomoć mi priteci!
O. Gospodine, pohiti da mi pomogneš!
Slava Ocu. Kako bijaše. Aleluja.

HIMAN

Na gozbu Kralja Jaganjca
U bijelom ruhu idimo,
Kroz more prošav Crveno
Vladaru Kristu pjevajmo.

U svojoj divnoj ljubavi
On pit nam daje svetu Krv,
Ta ljubav tijelo njegovo
Ko svećenik prikazuje.

Od krvi se na vratima
Strahovit plaši anđeo
Put u moru se otvara,
Dušmana vali gutaju.

Naš vazam odsad Isus je,
Vazmeno naše Janje On,
I čistim ljudskim dušama
Neokaljani, čisti kruh.

O rajska žrtvo istinska,
Što pako si pokorila,
Što pretrgla si smrtni vez
I dar života donijela!

Nadvladav pakô slavno Krist
Barjake svoje razvija,
Raj otvara i povlači
Ko sužnja kralja tminskoga.

Da budeš vazda, Isuse,
Veselje naše uskrsno,
Preporođene izbavi
Od grijeha smrti užasne.

Sva slava Ocu vječnomu
I uskrslomu Sinu mu,
Sa Tješiteljem Presvetim
U vječne vijeke vjekova. Amen.

PSALMODIJA

Antifona 1. Dođoše Marija Magdalena i druga Marija pogledati grob, aleluja.

Ps 110(109), 1-5.7. Mesija – kralj, svećenik, pobjednik.
On treba da kraljuje, dok ne podloži sve neprijatelje pod noge svoje (1 Kor 15, 25).

Reče Gospodin Gospodinu mojemu: *
»Sjedi mi zdesna
dok ne položim dušmane tvoje *
za podnožje tvojim nogama!

Žezlo tvoje moći protegnut će
Gospodin sa Siona: *
vladaj posred svojih neprijatelja!
Spreman je tvoj narod u svetim odorama *
za dan tvog junaštva:
kao rosa iz krila zorina *
uza te su mladi ratnici.«

Zakleo se Gospodin i neće se pokajati: †
»Zauvijek ti si svećenik *
po redu Melkisedekovu!«

Gospodin ti je zdesna, *
on će oboriti kraljeve u dan gnjeva svojega.
Na putu će se napit iz potoka, *
visoko će dignuti glavu.

Slava Ocu i Sinu *
i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku, †
tako i sada i vazda *
i u vijeke vjekova. Amen.

Ant. Dođoše Marija Magdalena i druga Marija pogledati grob, aleluja.

Antifona 2.: Dođite i vidite mjesto gdje je ležao Gospodin, aleluja.

Ps 114 (113). Bog oslobađa Izrael iz Egipta.
I vi koji se odrekoste ovog svijeta, znajte, iz Egipta iziđoste (Sv. Augustin).

Kad izađe Izrael iz Egipta, *
i kuća Jakovljeva iz naroda barbarskog,
Judin mu dom posta svetište, *
a Izrael kraljevstvo njegovo.

Vidje more i uzmače, *
a Jordan ustuknu.
Bregovi skakahu poput ovnova, *
i brežuljci poput jaganjaca.

Što ti je, more, da uzmičeš? *
Jordane, zašto natrag okrećeš?
Bregovi, zašto skačete poput ovnova, *
i vi, brežuljci, poput jaganjaca?

Dršći, zemljo, pred licem Gospodnjim, *
pred licem Boga Jakovljeva.
On hrid pretvara u slap vodeni *
i stijenu u izvor vode.

Slava Ocu i Sinu *
i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku, †
tako i sada i vazda *
i u vijeke vjekova. Amen.

Ant. Dođite i vidite mjesto gdje je ležao Gospodin, aleluja.

Antifona 3. Isus reče: Ne bojte se! Idite, javite mojoj braći da pođu u Galileju! Ondje će me vidjeti, aleluja.

Hvalospjev (usp. Otk 19, 1-7). Svadba Jaganjčeva

Aleluja.
Spasenje i slava i moć Bogu našemu! *
Doista, istiniti su i pravedni sudovi njegovi! Aleluja.

Aleluja.
Hvalite Boga našega, sve sluge njegove! *
Svi koji se njega bojite, i mali i veliki. Aleluja.

Aleluja.
Jer zakraljeva Gospodin, Bog naš, Svevladar. *
Radujmo se i kličimo i slavu mu dajmo! Aleluja.

Aleluja.
Jer dođe svadba Jaganjčeva! *
Opremila se Zaručnica njegova!Aleluja.

Aleluja.
Slava Ocu i Sinu *
i Duhu Svetomu. Aleluja.

Aleluja.
Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda *
i u vijeke vjekova. Amen. Aleluja.

Ant. Isus reče: Ne bojte se! Idite, javite mojoj braći da pođu u Galileju! Ondje će me vidjeti, aleluja.

KRATKO ČITANJE Heb 5, 8-10
Krist, premda je Sin Božji, iz onoga što prepati naviknu slušati i, postigavši savršenstvo, posta svima koji ga slušaju začetnik vječnoga spasenja – proglašen od Boga Velikim svećenikom po redu Melkisedekovu.

 

MJESTO KRATKO OTPJEVA
Ant. Ovo je dan što ga učini Gospodin:
kličimo i radujmo se u njemu, aleluja.

 

Tada reče onaj učenik koga je Isus ljubio: Gospodin je, aleluja.

 

EVANĐEOSKI HVALOSPJEV – VELIČA Lk 1, 46-55

Ant. Tada reče onaj učenik koga je Isus ljubio: Gospodin je, aleluja.

† Veliča *
duša moja Gospodina,
i klikće duh moj *
u Bogu, mome Spasitelju,
što pogleda na neznatnost službenice svoje: *
odsad će me, evo, svi naraštaji zvati blaženom.

Jer velika mi djela učini Svesilni, *
sveto je ime njegovo!
Od koljena do koljena dobrota je njegova *
nad onima što se njega boje.

Iskaza snagu mišice svoje, *
rasprši oholice umišljene.
Silne zbaci s prijestolja, *
a uzvisi neznatne.
Gladne napuni dobrima, *
a bogate otpusti prazne.

Prihvati Izraela, slugu svoga, *
kako obeća ocima našim:
spomenuti se dobrote svoje *
prema Abrahamu i potomstvu
njegovu dovijeka.

Slava Ocu. Kako bijaše.
Ant. Tada reče onaj učenik koga je Isus ljubio: Gospodin je, aleluja.

PROŠNJE

Kristu, koji je Put, Istina i Život, kliknimo vapijući:
Sine Boga živoga, blagoslovi svoj narod.

Molimo te, Kriste, za sve službenike tvoje Crkve, da lomeći braći kruh života
– sami se hrane i jačaju.
Sine Boga živoga, blagoslovi svoj narod.

Molimo te za sav kršćanski puk da živi dostojno svoga poziva
– i čuva jedinstvo duha u svezi mira.
Sine Boga živoga, blagoslovi svoj narod.

Molimo te za one koji nad nama vladaju da svoju službu obavljaju pravedno i čovjekoljubno;
– pomozi da sloga i mir među narodima prevlada.
Sine Boga živoga, blagoslovi svoj narod.

Molimo te da usavršiš nas koji te slavimo iskrena srca u zajedništvu svetih
– sa svojom pokojnom braćom i sestrama koje preporučujemo tvojoj dobroti.
Sine Boga živoga, blagoslovi svoj narod.

Oče naš, koji jesi na nebesima, sveti se ime tvoje,
dođi kraljevstvo tvoje,
budi volja tvoja
kako na nebu tako i na zemlji.

Kruh kaš svagdanji daj nam danas,
i otpusti nam duge naše
kako i mi otpuštamo dužnicima našim;
i ne uvedi nas u napast,
nego izbavi nas od zla.

MOLITVA
Svemogući Bože, ti si vazmenim otajstvom obnovio savez sa svojim narodom. Daj da ono što vjerom slavimo u životu nasljedujemo. Po Gospodinu.

† Blagoslovio nas svemogući Bog, sačuvao od svakoga zla i priveo nas u život vječni. Amen.

Povratak na časoslov