Večernja

ČETVRTAK 2. VAZMENOG TJEDNA

VEČERNJA

† Bože, u pomoć mi priteci!
O. Gospodine, pohiti da mi pomogneš!
Slava Ocu. Kako bijaše. Aleluja.

HIMAN

Vjekovit Kralju svevišnji
I Stvoritelju stvari svih,
Ti Ocu svom bez prestanka
Sin jednaki si odvijeka.

Kad postao je ovaj svijet,
Ti, svojom slikom Adama
Oživljujući, s prahom si
Duh plemeniti združio.

A kada lukav zavidnik
Nagrdio je ljudski rod,
Ti, uzev tijelo, vješto si
Lik iskvaren obnovio.

Od Djeve negda porođen
Iz groba sada rađaš se,
I mi, što s tobom umrijesmo,
Iz groba ustat imamo.

Ko Pastir vječnim krštenjem
Ti stado svoje umivaš:
To sveta kupelj duša je,
To pokop ljudskih grijeha je.

Mi davno križ zaslužismo:
Prikovat na nj se dade ti
I krv do kapi posljednje
Rad našeg spasa istoči.

Da budeš vazda, Isuse,
Veselje naše uskrsno,
Preporođene izbavi
Od grijeha smrti užasne.

Sva slava Ocu vječnomu
I uskrslomu Sinu mu,
Sa Tješiteljem Presvetim
U vječne vijeke vjekova. Amen.

PSALMODIJA

Ant. 1. Njega Bog postavi za suca živima i mrtvima, aleluja.

Psalam 72 (71). Mesijino kraljevstvo
Otvoriše svoje blago i prinesoše mu darove: zlato, tamjan i smirnu (Mt 2, 11).

I.
Bože, sud svoj daj kralju *
i svoju pravdu sinu kraljevu.
Nek puku tvojem sudi pravedno, *
siromasima po pravici!

Nek bregovi narodu urode mirom, *
a brežuljci pravdom.
Dosudit će pravo ubogim pučanima, †
djeci siromaha donijet će spasenje, *
a tlačitelja on će smrviti.
I živjet će dugo kao sunce *
i kao mjesec u sva pokoljenja.

Sići će kao rosa na travu, *
kao kiša što natapa zemlju!
U danima njegovim cvjetat će pravda *
i mir velik, sve dok bude mjeseca.
I vladat će od mora do mora *
i od Rijeke do granica svijeta.

Dušmani će njegovi preda nj kleknuti *
i protivnici lizati prašinu.
Kraljevi Taršiša i otoka nosit će dare, *
vladari Arabije i Sabe danak donositi.
Klanjat će mu se svi vladari, *
svi će mu narodi služiti.

Slava Ocu. Kako bijaše.
Ant. Njega Bog postavi za suca živima i mrtvima, aleluja.

II.
2. Ant. U njemu će se blagoslivljati svi narodi zemlje, aleluja

On će spasiti siromaha koji uzdiše, *
nevoljnika koji pomoćnika nema;
smilovat će se ubogu i siromahu *
i spasit će život nevoljniku:
oslobodit će ih nepravde i nasilja, *
jer je dragocjena u njegovim očima krv njihova.

Stoga neka živi! *
Neka ga daruju zlatom iz Arabije,
nek mole za njega svagda *
i vazda ga blagoslivljaju!
Nek bude izobila žita u zemlji, *
po vrhuncima klasje neka šušti ko Libanon!
I cvjetali stanovnici gradova *
kao trava na livadi.

Bilo ime njegovo blagoslovljeno dovijeka! *
Dok je sunca, živjelo mu ime!
Njim se blagoslivljala sva plemena zemlje, *
svi narodi nazivali ga blaženim!
Blagoslovljen Gospodin, Bog Izraelov, *
koji jedini tvori čudesa!
I blagoslovljeno njegovo slavno ime dovijeka! †
Sva se zemlja napunila slave njegove! *
Tako neka bude. Amen!

Slava Ocu. Kako bijaše.
Ant. U njemu će se blagoslivljati svi narodi zemlje, aleluja

3. Ant. Isus Krist, juče i danas, on i u vijeke, aleluja.

Hvalospjev (Otk 11, 17-18a; 12, 10-12a). Božji sud

Zahvaljujemo ti, Gospodaru,
Bože Svevladaru, +
koji jesi i koji bijaše *
zato što si uzeo u ruke moć svoju veliku
i zakraljio se!

Gnjeviše se narodi,ali dođe srdžba tvoja *
i čas da se sudi mrtvima
i naplata dade slugama,
tvojim prorocima i svetima *
i svima koji se boje imena tvoga,
malima i velikima.

Sada nasta spasenje i snaga +
i kraljevstvo Boga našega *
i vlast Pomazanika njegova!
Jer, zbačen je tužitelj braće naše *
koji ih dan i noć optuživaše
pred Bogom našim.

Ali oni ga pobijediše krvlju Jaganjčevom+
i riječju svoga svjedočanstva: *
nisu ljubili života svoga – sve do smrti.
Zato, veselite se, nebesa, *
i svi nebesnici!

Slava Ocu. Kako bijaše.
Ant. Isus Krist, juče i danas, on i u vijeke, aleluja.

KRATKO ČITANJE 1 Pt3, 18. 22
Krist jednom za grijehe umrije, pravedan za nepravedne, da vas privede k Bogu – ubijen doduše u tijelu, ali oživljen u duhu. On, uzašavši na nebo, jest zdesna Bogu, pošto mu bijahu pokoreni anđeli, vlasti i sile.

KRATKI OTPJEV
R. Obradovaše se učenici, * aleluja, aleluja. Obradovaše.
O. Vidjevši Gospodina. * Aleluja, aleluja. Slava Ocu. Obradovaše.

EVANĐEOSKI HVALOSPJEV – VELIČA Lk 1, 46-55
Ant. Tko vjeruje u Sina, ima vječni život, aleluja.

†Veliča * duša moja Gospodina,
i klikće duh moj *
u Bogu, mome Spasitelju,
što pogleda na neznatnost službenice svoje: *
odsad će me, evo, svi naraštaji zvati blaženom.

Jer velika mi djela učini Svesilni, *
sveto je ime njegovo!
Od koljena do koljena dobrota je njegova *
nad onima što se njega boje.
Iskaza snagu mišice svoje, *
rasprši oholice umišljene.
Silne zbaci s prijestolja, *
a uzvisi neznatne.
Gladne napuni dobrima, *
a bogate otpusti prazne.

Prihvati Izraela, slugu svoga, *
kako obeća ocima našim:
spomenuti se dobrote svoje *
prema Abrahamu i potomstvu njegovu dovijeka.

Slava Ocu. Kako bijaše.
Ant. Tko vjeruje u Sina, ima vječni život, aleluja.

PROŠNJE
Kliknimo Kristu, koga Otac postavi izvorom naše nade i Počelom uskrsnuća mrtvih, te mu molitvom zavapijmo:
Kralju slave, usliši nas.

Gospodine Isuse, ti si vlastitom krvlju i svojim uskrsnućem ušao u Svetinju nad svetinjama;
– sa sobom i nas povedi u slavu Očevu.
Kralju slave, usliši nas.

Ti si svojim uskrsnućem učvrstio u vjeri učenike i u svijet si ih poslao;
– učini biskupe i prezbitere vjernim navjestiteljima svoga evanđelja.
Kralju slave, usliši nas.

Ti si svojim uskrsnućem postao mir i pomirenje naše;
– daj da se krštenici savršenim zajedništvom vjere i ljubavi međusobno združuju.
Kralju slave, usliši nas.

Ti si svojim uskrsnućem hromoga iscijelio pred hramskim vratima;
– pogledaj na slabašne i na njima očituj svoju slavu.
Kralju slave, usliši nas.

Ti si postao prvina smrti i uskrsnuća;
– sve koji su se u tebe ufali učini dionicima svoje slave.
Kralju slave, usliši nas.

Oče naš, koji jesi na nebesima, sveti se ime tvoje,
dođi kraljevstvo tvoje,
budi volja tvoja
kako na nebu tako i na zemlji.
Kruh kaš svagdanji daj nam danas,
i otpusti nam duge naše
kako i mi otpuštamo dužnicima našim;
i ne uvedi nas u napast,
nego izbavi nas od zla.

MOLITVA
Milosrdni Bože, daj da cijelog života donosimo plodove milosti što nam ih nudi vazmeno vrijeme. Po Gospodinu.

† Blagoslovio nas svemogući Bog, sačuvao od svakoga zla i priveo nas u život vječni. Amen.

Povratak na časoslov