Večernja

SRIJEDA 2. VAZMENOG TJEDNA


VEČERNJA

† Bože, u pomoć mi priteci!
O. Gospodine, pohiti da mi pomogneš!
Slava Ocu. Kako bijaše. Aleluja.

HIMAN

Vjekovit Kralju svevišnji
I Stvoritelju stvari svih,
Ti Ocu svom bez prestanka
Sin jednaki si odvijeka.

Kad postao je ovaj svijet,
Ti, svojom slikom Adama
Oživljujući, s prahom si
Duh plemeniti združio.

A kada lukav zavidnik
Nagrdio je ljudski rod,
Ti, uzev tijelo, vješto si
Lik iskvaren obnovio.

Od Djeve negda porođen
Iz groba sada rađaš se,
I mi, što s tobom umrijesmo,
Iz groba ustat imamo.

Ko Pastir vječnim krštenjem
Ti stado svoje umivaš:
To sveta kupelj duša je,
To pokop ljudskih grijeha je.

Mi davno križ zaslužismo:
Prikovat na nj se dade ti
I krv do kapi posljednje
Rad našeg spasa istoči.

Da budeš vazda, Isuse,
Veselje naše uskrsno,
Preporođene izbavi
Od grijeha smrti užasne.

Sva slava Ocu vječnomu
I uskrslomu Sinu mu,
Sa Tješiteljem Presvetim
U vječne vijeke vjekova. Amen.

PSALMODIJA

1. Ant. Nek se ne uznemiruje srce vaše: samo vjerujte u mene, aleluja.

Ps 62 (61). Mir u Bogu
Bog nade napunio vas svakom radošću i mirom u vjeri (Rim 15, 13).

Samo je u Bogu mir, dušo moja, *
samo je u njemu spasenje.
Samo on je moja hrid i spasenje, *
utvrda moja: neću se pokolebati.

Dokle ćete na bijednika nastrtati, +
obarat ga svi zajedno, *
ko zid ruševan il’ ogradu nagnutu?
Urotiše se da me s visa mog obore, *
u laži uživaju:
ustima blagoslivlju, *
a u srcu proklinju.

Samo je u Bogu mir, dušo moja, *
samo je u njemu nada moja.
Samo on je moja hrid i spasenje, *
utvrda moja: neću se pokolebati.

U Boga je spasenje moje i slava; *
Bog mi je hridina silna, utočište.
U nj se, narode, uzdaj u svako doba: +
pred njim srca izlijevajte: *
Bog je naše utočište!

Sinovi su ljudski samo dašak, *
laž su djeca čovječja:
svi da stanu na tezulju, *
od daha bi lakši bili.

U grabež se ne uzdajte, +
nit se otetim tašto hvalite; *
umnoži l’ se blago,
nek vam srce za nj ne prione.
Bog rekao jedno, a ja dvoje čuo: *
»U Boga je snaga!
U tebe je, Gospodine, dobrota! *
Ti uzvraćaš svakom po djelima njegovim.«

Slava Ocu. Kako bijaše.
Ant. Nek se ne uznemiruje srce vaše: samo vjerujte u mene, aleluja.

2. Ant. Neka te slave narodi, Bože, neka kliču u spasenju tvome, aleluja.

Ps 67 (66). Blagoslovni hvalospjev
Neka vam je svima znano: poganima je poslano spasenje Božje (Dj 28, 28).

Smilovao nam se Bog i blagoslovio nas, *
obasjao nas licem svojim,
da bi sva zemlja upoznala putove tvoje, *
svi puci tvoje spasenje!

Neka te slave narodi, Bože, *
svi narodi neka te slave!
Nek se vesele i kliču narodi, +
jer sudiš pucima pravedno *
i narode vodiš na zemlji.

Neka te slave narodi, Bože, *
svi narodi neka te slave!
Zemlja plodom urodila! *
Bog nas blagoslovio, Bog naš!
Bog nas blagoslovio! *
Neka ga štuju svi krajevi svjetski!

Slava Ocu. Kako bijaše.
Ant. Neka te slave narodi, Bože, neka kliču u spasenju tvome, aleluja.

3. Ant. Slava njegova pokri nebo, a zemlja je puna hvale njegove, aleluja.

Hvalospjev (Kol 1, 12-20).
Prvorođenac, prije svakog stvorenja, i Prvorođenac od mrtvih

S radošću zahvaljujmo Ocu +
koji nas osposobi *
za dioništvo u baštini svetih u svjetlosti.

On nas izbavi iz vlasti tame *
i prenese u kraljevstvo Sina, ljubavi svoje,
u kome imamo otkupljenje, *
otpuštenje grijeha.

Krist Isus slika je Boga nevidljivoga, *
Prvorođenac, prije svekog stvorenja.
Ta u njemu je sve stvoreno +
na nebesima i na zemlji, *
vidljivo i nevidljivo,
bilo Prijestolja, bilo Gospodstva, *
bilo Vrhovništva, bilo Vlasti:

sve je po njemu i za njega stvoreno: +
on je prije svega, *
i sve stoji u njemu.

On je Glava Tijela, Crkve; +
on je Početak, *
Prvorođenac od mrtvih,
da u svemu bude Prvak.

Jer, svidjelo e Bogu *
u njemu nastaniti svu Puninu
i po njemu +
- uspostavivši mir krvlju križa njegova – *
izmiriti sa sobom sve,
bilo na zemlji, bilo na nebesima.

Slava Ocu. Kako bijaše.
Ant. Slava njegova pokri nebo, a zemlja je puna hvale njegove, aleluja.

KRATKO ČITANJE Heb 7, 24-27
Isus, jer ostaje dovijeka, ima neprolazno svećeništvo. Zato i može do kraja spasavati one koji po njemu pristupaju k Bogu – uvijek živ, da se za njih zauzima. Takav nam Veliki svećenik i bijaše potreban – svet, nedužan, neokaljan, odijeljen od grešnika i uzvišeniji od nebesa – koji ne treba da kao oni veliki svećenici danomice prinosi žrtve najprije za svoje grijehe, a onda za grijehe naroda. To on učini jednom, prinijevši samoga sebe.

Kratki otpjev
R. Obradovaše se učenici, * aleluja, aleluja. Obradovaše.
O. Vidjevši Gospodina. * Aleluja, aleluja. Slava Ocu. Obradovaše.

EVANĐEOSKI HVALOSPJEV - VELIČA Lk 1, 46-55

Ant. Tko čini istinu, dolazi k svjetlosti, nek bude bjelodano da su djela njegova u Bogu učinjena, aleluja.

†Veliča *
duša moja Gospodina,
i klikće duh moj *
u Bogu, mome Spasitelju,
što pogleda na neznatnost službenice svoje: *
odsad će me, evo, svi naraštaji zvati blaženom.

Jer velika mi djela učini Svesilni, *
sveto je ime njegovo!
Od koljena do koljena dobrota je njegova *
nad onima što se njega boje.

Iskaza snagu mišice svoje, *
rasprši oholice umišljene.
Silne zbaci s prijestolja, *
a uzvisi neznatne.
Gladne napuni dobrima, *
a bogate otpusti prazne.

Prihvati Izraela, slugu svoga, *
kako obeća ocima našim:
spomenuti se dobrote svoje *
prema Abrahamu i potomstvu
njegovu dovijeka.

Slava Ocu. Kako bijaše.
Ant. Tko čini istinu, dolazi k svjetlosti, nek bude bjelodano da su djela njegova u Bogu učinjena, aleluja.

PROŠNJE
Pomolimo se Kristu koji je od mrtvih uskrsnuo i sjedi zdesna Ocu te mu usrdnom prošnjom zavapijmo:
Kriste, koji vazda živiš, čuj nas.

Spomeni se, Gospodine, svih koji su u tvojoj službi
– da tvome narodu daju primjer sveta života.
Kriste, koji vazda živiš, čuj nas.

Daj državnicima duh pravednosti i mira
– da ovdje na svijetu, u sveljudskoj obitelji, uzmognemo živjeti u slozi.
Kriste, koji vazda živiš, čuj nas.

Naše dane upravljaj k spasenju
– i povećaj plodnost zemlje da svi mogu imati kruha svagdašnjega.
Kriste, koji vazda živiš, čuj nas.

Kriste Spasitelju, ti si sav svijet rasvijetlio i svako si stvorenje, raspadljivosti podložno, pozvao na život;
– našoj pokojnoj braći i sestrama udijeli vječno svjetlo.
Kriste, koji vazda živiš, čuj nas.

Oče naš, koji jesi na nebesima, sveti se ime tvoje,
dođi kraljevstvo tvoje,
budi volja tvoja
kako na nebu tako i na zemlji.
Kruh kaš svagdanji daj nam danas,
i otpusti nam duge naše
kako i mi otpuštamo dužnicima našim;
i ne uvedi nas u napast,
nego izbavi nas od zla.

MOLITVA
Gospodine, slavimo godišnji spomen vazmenog otajstva, kojim si obnovio izvorno ljudsko dostojanstvo i dao mu nadu uskrsnuća. Molimo te: daj da u tvojoj vječnoj ljubavi postignemo što u vjeri slavimo. Po Gospodinu.

† Blagoslovio nas svemogući Bog, sačuvao od svakoga zla i priveo nas u život vječni. Amen.

Povratak na časoslov