Večernja

UTORAK 2. VAZMENOG TJEDNA

VEČERNJA

† Bože, u pomoć mi priteci!
O. Gospodine, pohiti da mi pomogneš!
Slava Ocu. Kako bijaše. Aleluja.

HIMAN

Vjekovit Kralju svevišnji
I Stvoritelju stvari svih,
Ti Ocu svom bez prestanka
Sin jednaki si odvijeka.

Kad postao je ovaj svijet,
Ti, svojom slikom Adama
Oživljujući, s prahom si
Duh plemeniti združio.

A kada lukav zavidnik
Nagrdio je ljudski rod,
Ti, uzev tijelo, vješto si
Lik iskvaren obnovio.

Od Djeve negda porođen
Iz groba sada rađaš se,
I mi, što s tobom umrijesmo,
Iz groba ustat imamo.

Ko Pastir vječnim krštenjem
Ti stado svoje umivaš:
To sveta kupelj duša je,
To pokop ljudskih grijeha je.

Mi davno križ zaslužismo:
Prikovat na nj se dade ti
I krv do kapi posljednje
Rad našeg spasa istoči.

Da budeš vazda, Isuse,
Veselje naše uskrsno,
Preporođene izbavi
Od grijeha smrti užasne.

Sva slava Ocu vječnomu
I uskrslomu Sinu mu,
Sa Tješiteljem Presvetim
U vječne vijeke vjekova. Amen.

PSALMODIJA

 

Ant. 1. Tražite što je gore, ne što je na zemlji, aleluja.

 

Ps 49 (48). Ispraznost bogatstva
Teško će bogataš u kraljevstvo nebesko (Mt 19, 23).

 

I.

 

Poslušajte ovo, svi narodi, *
čujte, svi stanovnici zemlje,
vi, djeco puka, i vi, odličnici, *
bogati i siromašni zajedno!

 

Moja će usta zboriti mudrost, *
i moje srce misli razumne.
K poučnoj izreci priklonit ću uho, *
uz citru ću izložit svoju zagonetku.

 

Što da se bojim u danima nesreće *
kad me opkoli zloba spletkara
koji se u blago svoje uzdaju *
i silnim se hvale bogatstvom?

 

Ta nitko sebe ne može otkupit *
ni za se dati Bogu otkupninu:
životu je cijena previsoka, *
i nikada je neće platiti
tko želi živjeti dovijeka *
i ne vidjeti jamu grobnu.

 

Jer, i mudru umiru, +
pogiba i luđak i bezumnik: *
bogatstvo svoje ostavlja drugima.

 

Grobovi im kuće zasvagda, +
stanovi njihovi od koljena do koljena, *
sve ako se zemlje nazivale
imenima njihovim.
Čovjek koji nerazumno živi *
sličan je stoci koja ugiba.

 

Slava Ocu. Kako bijaše.
Ant. Tražite što je gore, ne što je na zemlji, aleluja.

 

Ant. 2. Otkupio je Gospodin dušu moju Podzemlju iz pandža, aleluja.

 

II.

 

Takav je put onih koji se ludo uzdaju, *
to je konac onih koji uživaju u sreći.
Poput stada redaju se u Podzemlju, *
smrt im je pastir, a dobri njima vladaju.
Njihova će lika brzo nestati, *
Podzemlje će im biti postojbina.

 

A moju će dušu +
Bog ugrabiti Podzemlju iz pandža *
i milostivo me primiti.
Ne boj se ako se tko obogati *
i ako se poveća blago doma njegova:
kad umre, ništa neće ponijeti sa sobom, *
i blago njegovo neće s njime sići.

 

Ako se u životu držao sretnim *
- »Govorit će se da ti je dobro bilo!« -
i on će doći u skup otaca svojih, *
gdje svjetlosti više vidjeti neće.
Čovjek koji nerazumno živi *
sličan je stoci koja ugiba.

 

Slava Ocu. Kako bijaše.
Ant. Otkupio je Gospodin dušu moju Podzemlju iz pandža, aleluja.

 

Ant. 3. Tvoja je, Gospodine, veličina i moć i slava i pobjeda, aleluja.

 

Hvalospjev (Otk 4, 11; 5, 9. 10. 12). Hvalospjev otkupljenih

 

Dostojan si, Gospodine, Bože naš, *
primiti slavu i čast i moć!
Jer, ti si sve stvorio, *
i tvojom voljom sve postade
i bî stvoreno!

 

Dostojan si uzeti knjigu *
i otvoriti pečate njezine.
Jer si bio zaklan +
i otkupio, krvlju svojom, za Boga *
ljude iz svakog plemena i jezika,
puka i naroda.
Učinio si ih Bogu našemu
kraljevstvom i svećenicima, *
i kraljevat će na zemlji.

 

Dostojan je zaklani Jaganjac *
primiti moć i bogatstvo
i mudrost i snagu *
i čast i slavu i blagoslov!

 

Slava Ocu. Kako bijaše.
Ant. 3. Tvoja je, Gospodine, veličina i moć i slava i pobjeda, aleluja.

 

KRATKO ČITANJE 1 Pt 2, 4-5
Pristupite Gospodinu, Kamenu živomu, što ga, istina, ljudi odbaciše, ali je u očima Božjim izabran, dragocjen, pa se kao živo kamenje ugrađujte u duhovni Dom za sveto svećenstvo, da prinosite žrtve duhovne, ugodne Bogu po Isusu Kristu.

Kratki otpjev
R. Obradovaše se učenici, * aleluja, aleluja. Obradovaše.
O. Vidjevši Gospodina. * Aleluja, aleluja. Slava Ocu. Obradovaše.

EVANĐEOSKI HVALOSPJEV – VELIČA Lk 1, 46-55

Ant. Vlast imam položiti život, vlast imam opet uzeti ga.

† Veliča *duša moja Gospodina,
i klikće duh moj *
u Bogu, mome Spasitelju,

što pogleda na neznatnost službenice svoje: *
odsad će me, evo, svi naraštaji zvati blaženom.
Jer velika mi djela učini Svesilni, *
sveto je ime njegovo!

Od koljena do koljena dobrota je njegova *
nad onima što se njega boje.
Iskaza snagu mišice svoje, *
rasprši oholice umišljene.

Silne zbaci s prijestolja, *
a uzvisi neznatne.
Gladne napuni dobrima, *
a bogate otpusti prazne.

Prihvati Izraela, slugu svoga, *
kako obeća ocima našim:
spomenuti se dobrote svoje *
prema Abrahamu i potomstvu njegovu dovijeka.

Slava Ocu. Kako bijaše.
Ant. Vlast imam položiti život, vlast imam opet uzeti ga.

PROŠNJE
Postojanom se molitvom utječimo Kristu, koji je svojim uskrsnućem učvrstio nadu svoga naroda:
Kriste, koji vazda živiš, usliši nas.

Gospodine Isuse, iz tvoga su otvorenog boka potekle krv i voda;
– učini Crkvu sebi neokaljanom zaručnicom.
Kriste, koji vazda živiš, usliši nas.

Vrhovni Pastiru, ti si poslije svoga uskrsnuća Petru, koji je pred svima priznao da te ljubi, povjerio da pase ovce;
– vazda povećavaj papi našemu I. ljubav i revnost.
Kriste, koji vazda živiš, usliši nas.

Ti si dao učenicima koji su na moru ribarili da ulove mnogo riba;
– pošalji radnike koji će nastaviti njihovu apostolsku službu.
Kriste, koji vazda živiš, usliši nas.

Ti si učenicima na obali morskoj pripravio kruh i ribu;
– ne dopusti da zbog naše krivnje braća naša umiru od gladi.
Kriste, koji vazda živiš, usliši nas.

Isuse, ti si posljednji Adam i duh oživotvoritelj;
– svojoj slici suobliči pokojnike da u sebi imaju puninu tvoje radosti.
Kriste, koji vazda živiš, usliši nas.

Oče naš, koji jesi na nebesima, sveti se ime tvoje,
dođi kraljevstvo tvoje,
budi volja tvoja
kako na nebu tako i na zemlji.
Kruh kaš svagdanji daj nam danas,
i otpusti nam duge naše
kako i mi otpuštamo dužnicima našim;
i ne uvedi nas u napast,
nego izbavi nas od zla.

MOLITVA
Udijeli nam, molimo, svemogući Bože, da naviještamo životnu snagu uskrslog Gospodina. Primili smo zalog njegova Duha, daj da nam prožme cijelo biće. Po Gospodinu.

† Blagoslovio nas svemogući Bog, sačuvao od svakoga zla i priveo nas u život vječni. Amen.

Povratak na časoslov