Večernja

USKRSNI PONEDJELJAK
(VAZMENA OSMINA)

VEČERNJA

† Bože, u pomoć mi priteci!
O. Gospodine, pohiti da mi pomogneš!
Slava Ocu. Kako bijaše. Aleluja.

HIMAN

Na gozbu Kralja Jaganjca
U bijelom ruhu idimo,
Kroz more prošav Crveno
Vladaru Kristu pjevajmo.

U svojoj divnoj ljubavi
On pit nam daje svetu Krv,
Ta ljubav tijelo njegovo
Ko svećenik prikazuje.

Od krvi se na vratima
Strahovit plaši anđeo
Put u moru se otvara,
Dušmana vali gutaju.

Naš vazam odsad Isus je,
Vazmeno naše Janje On,
I čistim ljudskim dušama
Neokaljani, čisti kruh.

O rajska žrtvo istinska,
Što pako si pokorila,
Što pretrgla si smrtni vez
I dar života donijela!

Nadvladav pakô slavno Krist
Barjake svoje razvija,
Raj otvara i povlači
Ko sužnja kralja tminskoga.

Da budeš vazda, Isuse,
Veselje naše uskrsno,
Preporođene izbavi
Od grijeha smrti užasne.

Sva slava Ocu vječnomu
I uskrslomu Sinu mu,
Sa Tješiteljem Presvetim
U vječne vijeke vjekova. Amen.

PSALMODIJA

Antifona 1.: Dođoše Marija Magdalena i druga Marija pogledati grob, aleluja.

Ps 110(109), 1-5.7. Mesija – kralj, svećenik, pobjednik.
On treba da kraljuje, dok ne podloži sve neprijatelje pod noge svoje (1 Kor 15, 25).

Reče Gospodin Gospodinu mojemu: *
»Sjedi mi zdesna
dok ne položim dušmane tvoje *
za podnožje tvojim nogama!

Žezlo tvoje moći protegnut će
Gospodin sa Siona: *
vladaj posred svojih neprijatelja!
Spreman je tvoj narod u svetim odorama *
za dan tvog junaštva:
kao rosa iz krila zorina *
uza te su mladi ratnici.«

Zakleo se Gospodin i neće se pokajati: †
»Zauvijek ti si svećenik *
po redu Melkisedekovu!«

Gospodin ti je zdesna, *
on će oboriti kraljeve u dan gnjeva svojega.
Na putu će se napit iz potoka, *
visoko će dignuti glavu.

Slava Ocu i Sinu *
i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku, †
tako i sada i vazda *
i u vijeke vjekova. Amen.

Ant. Dođoše Marija Magdalena i druga Marija pogledati grob, aleluja.

Antifona 2.: Dođite i vidite mjesto gdje je ležao Gospodin, aleluja.

Ps 114 (113). Bog oslobađa Izrael iz Egipta.
I vi koji se odrekoste ovog svijeta, znajte, iz Egipta iziđoste (Sv. Augustin).

Kad izađe Izrael iz Egipta, *
i kuća Jakovljeva iz naroda barbarskog,
Judin mu dom posta svetište, *
a Izrael kraljevstvo njegovo.

Vidje more i uzmače, *
a Jordan ustuknu.
Bregovi skakahu poput ovnova, *
i brežuljci poput jaganjaca.

Što ti je, more, da uzmičeš? *
Jordane, zašto natrag okrećeš?
Bregovi, zašto skačete poput ovnova, *
i vi, brežuljci, poput jaganjaca?

Dršći, zemljo, pred licem Gospodnjim, *
pred licem Boga Jakovljeva.
On hrid pretvara u slap vodeni *
i stijenu u izvor vode.

Slava Ocu i Sinu *
i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku, †
tako i sada i vazda *
i u vijeke vjekova. Amen.

Ant. Dođite i vidite mjesto gdje je ležao Gospodin, aleluja.

Antifona 3. Isus reče: Ne bojte se! Idite, javite mojoj braći da pođu u Galileju! Ondje će me vidjeti, aleluja.

Hvalospjev (usp. Otk 19, 1-7). Svadba Jaganjčeva

Aleluja.
Spasenje i slava i moć Bogu našemu! *
Doista, istiniti su i pravedni sudovi njegovi! Aleluja.

Aleluja.
Hvalite Boga našega, sve sluge njegove! *
Svi koji se njega bojite, i mali i veliki. Aleluja.

Aleluja.
Jer zakraljeva Gospodin, Bog naš, Svevladar. *
Radujmo se i kličimo i slavu mu dajmo! Aleluja.

Aleluja.
Jer dođe svadba Jaganjčeva! *
Opremila se Zaručnica njegova!Aleluja.

Aleluja.
Slava Ocu i Sinu *
i Duhu Svetomu. Aleluja.

Aleluja.
Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda *
i u vijeke vjekova. Amen. Aleluja.

Ant. Isus reče: Ne bojte se! Idite, javite mojoj braći da pođu u Galileju! Ondje će me vidjeti, aleluja.

KRATKO ČITANJE Heb 8, 1b-3a
Takva imamo Velikog svećenika koji sjede zdesna prijestolja Veličanstva na nebesima kao bogoslužnik Svetinje i Šatora istinskoga što ga podiže Gospodin, a ne čovjek. Doista, svaki se veliki svećenik postavlja da prinosi darove i žrtve.

 

Otpjev
Ovo je dan što ga učini Gospodin:
kličimo i radujmo se u njemu, aleluja.

EVANĐEOSKI HVALOSPJEV – VELIČA Lk 1, 46-55

Ant. Isus dođe u susret ženama i reče im: Zdravo! One polete k njemu i obujme mu noge, aleluja.

†Veliča *
duša moja Gospodina,
i klikće duh moj *
u Bogu, mome Spasitelju,
što pogleda na neznatnost službenice svoje: *
odsad će me, evo, svi naraštaji zvati blaženom.
Jer velika mi djela učini Svesilni, *
sveto je ime njegovo!
Od koljena do koljena dobrota je njegova *
nad onima što se njega boje.

Iskaza snagu mišice svoje, *
rasprši oholice umišljene.
Silne zbaci s prijestolja, *
a uzvisi neznatne.
Gladne napuni dobrima, *
a bogate otpusti prazne.

Prihvati Izraela, slugu svoga, *
kako obeća ocima našim:
spomenuti se dobrote svoje *
prema Abrahamu i potomstvu njegovu dovijeka.

Slava ocu. Kako bijaše.
Ant. Isus dođe u susret ženama i reče im: Zdravo! One polete k njemu i obujme mu noge, aleluja.

PROŠNJE
Duh je Sveti oživio i učinio životvornim Kristovo čovještvo. Zato se njemu, svome uskrslome Spasitelju, radosna srca obratimo:
Gospodine, sve obnovi i oživljuj.Kriste, Spasitelju svijeta, Kralju novoga stvorenja, naše misli i osjećaje dobrostivo upravi na svoje kraljevstvo
– gdje ti sjediš zdesna Ocu.
Gospodine, sve obnovi i oživljuj.
Gospodine, ti si trajno živ u svojoj Crkvi,
– nju, svoju Zaručnicu, po Duhu Svetome upravljaj punini istine.
Gospodine, sve obnovi i oživljuj.

Očituj se milosrdan bolesnima, umornima i umirućima
– da svi ojačaju i okrijepe se tvojom dobrotom.
Gospodine, sve obnovi i oživljuj.

Kriste, svjetlo koje nema zalaza, sada o sumraku tebi svoju molbu upravljamo
– i molimo te da svjetlom svoga uskrsnuća prosvijetliš naše pokojne.
Gospodine, sve obnovi i oživljuj.

Oče naš, koji jesi na nebesima, sveti se ime tvoje,
dođi kraljevstvo tvoje,
budi volja tvoja
kako na nebu tako i na zemlji.
Kruh kaš svagdanji daj nam danas,
i otpusti nam duge naše
kako i mi otpuštamo dužnicima našim;
i ne uvedi nas u napast,
nego izbavi nas od zla.

MOLITVA
Bože, ti iz godine u godine krštenjem daruješ svojoj Crkvi nove sinove i kćeri. Daj da kršćani ostanu vjerni otajstvu što su ga s vjerom primili. Po Gospodinu.

 

† Blagoslovio nas svemogući Bog, sačuvao od svakoga zla i priveo nas u život vječni. Amen.

Povratak na časoslov