Služba čitanja

VAZMENA SUBOTA (OSMINA)

BDJENJE / SLUŽBA ČITANJA

Pozivnik

R. Otvori, Gospodine, usne moje!
O. I usta će moja navješćivati hvalu tvoju.

Ant. Uskrsnu Gospodin doista, aleluja.

Ps 100 (99). Poziv na Božju hvalu
Gospodin zapovijeda otkupljenima da pjevaju pjesmu pobjednicu (sv. Atanazije).

Kliči Gospodinu, sva zemljo! *
Služite Gospodinu u veselju!
Pred lice mu dođite *
s radosnim klicanjem!

Ant. Uskrsnu Gospodin doista, aleluja!

Znajte da je Gospodin Bog: +
on nas stvori, i mi smo njegovi, *
njegov smo narod i ovce paše njegove.

Ant. Uskrsnu Gospodin doista, aleluja!

Uđite s hvalama na vrata njegova, +
u dvore njegove s hvalospjevom, *
hvalite ga, ime mu blagoslivljajte!

Ant. Uskrsnu Gospodin doista, aleluja!

Jer dobar je Gospodin, +
dovijeka je ljubav njegova, *
od koljena do koljena vjernost njegova.

Ant. Uskrsnu Gospodin doista, aleluja!

Slava Ocu. Kako bijaše.

Ant. Uskrsnu Gospodin doista, aleluja!

HIMAN

Vedri dane uskrsnuća,
Na veselje svemu svijetu!
Krv božanska danas opra
Grijehe svijeta čitavoga.

Tvoje slavno uskrsnuće
Pobjedniče, Kralju Kriste,
Dariva raj pokajniku,
Nevjernome vjeru vraća.

Anđeli se sveti dive
Milosrdnom Spasitelju:
Supatnika svoga s križa
U veselje vodi vječno.

Čudesno je to otajstvo:
Žrtveno, gle, Božje Janje
Na se uze grijehe svijeta,
Smrću svojom svijet da spasi.

Ima l’ igdje većeg čuda:
Za lijek grijehu velikome
Ljubav Božja Sina daje,
I smrt, evo, život vraća.

Vazmena nek ova slava
Svima bude na spasenje.
Slavnim, Kriste, uskrsnućem
Daruj svoje krštenike.

Ocu slava, slava Sinu,
Slava budi Duhu Svetom.
Darom vječnog uskrsnuća
Sveto Trojstvo nek nas kruni. Amen.

PSALMODIJA

Psalam 145 (144). Pohvala Gospodina Kralja
Pravedan si, Ti koji jesi i koji bijaše (Otk 16, 5).

Ant. 1. Velik je Gospodin i nedokučiva je veličina njegova, aleluja.

I.
Slavit ću te, o Bože, kralju moj, *
ime ću tvoje blagoslivljat uvijek i dovijeka.
Svaki ću dan tebe slaviti, *
ime ću tvoje hvaliti uvijek i dovijeka.

Velik je Gospodin i svake hvale dostojan, *
nedokučiva je veličina njegova!
Naraštaj naraštaju kazuje djela tvoja *
i silu tvoju naviješta.

Govore o blistavoj slavi tvoga veličanstva *
i čudesa tvoja objavljuju.
Kazuju strahovitu silu djela tvojih, *
veličinu tvoju pripovijedaju.
Razglašuju spomen velike dobrote tvoje *
i pravednosti tvojoj kliču.

Milostiv je i milosrdan Gospodin, *
spor na srdžbu, bogat dobrotom.
Gospodin je dobar svima, *
milosrdan svim djelima svojim.

Slava Ocu. Kako bijaše.
Ant. Velik je Gospodin i nedokučiva je veličina njegova, aleluja

Ant. 2. Gospodin objavi slavu divnoga kraljevstva svoga, aleluja.

II.
Nek te slave, Gospodine, sva djela tvoja *
i tvoji sveti nek te blagoslivlju!
Neka kazuju slavu tvoga kraljevstva, *
neka o sili tvojoj govore,
da objave ljudskoj djeci silu tvoju *
i slavu divnoga kraljevstva tvoga.

Kraljevstvo tvoje kraljevstvo je vječno, *
tvoja vladavina za sva pokoljenja.

Slava Ocu. Kako bijaše.
Ant. Gospodin objavi slavu divnoga kraljevstva svoga, aleluja.

Ant. 3. Svako tijelo nek slavi sveto ime tvoje – uvijek i dovijeka, aleluja.

III.
Vjeran je Gospodin u svim riječima svojim *
i svet u svim svojim djelima.
† Gospodin podupire sve koji posrću *
i pognute on uspravlja.
Oči sviju u tebe su uprte, *
ti im hranu daješ u pravo vrijeme.
Ti otvaraš ruku svoju, *
do mile volje sitiš sve živo.

Pravedan si, Gospodine, na svim putovima svojim *
i svet u svim svojim djelima.
Blizu je Gospodin svima koji ga prizivlju, *
svima koji ga zazivaju iskreno.
On ispunja želje štovatelja svojih, *
sluša njihove vapaje i spasava ih.
Gospodin štiti one koji njega ljube, *
a zlotvore sve će zatrti.

Nek usta moja kazuju hvalu Gospodnju †
i svako tijelo nek slavi sveto ime njegovo *
uvijek i dovijeka.

Slava Ocu. Kako bijaše.
Ant. Svako tijelo nek slavi sveto ime tvoje – uvijek i dovijeka, aleluja.

R. Bog uskrisi Krista od mrtvih, aleluja.
O. Da vjera naša i nada bude u Bogu, aleluja.

PRVO ČITANJE
Iz Prve poslanice blaženoga Petra, apostola
(4, 12- 514)

Poticaji starješinama i vjernicima

Ljubljeni! Ne čudite se požaru što bukti među vama da vas iskuša, kao da vam se događa štogod neobično! Naprotiv, radujte se kao zajedničari Kristovih patnja da i o Objavljenju njegove slave mognete radosno klicati. Pogrđuju li vas zbog imena Kristova, blago vama, jer Duh Slave, Duh Božji u vama počiva.

Tek neka nitko od vas ne trpi kao ubojica, ili kradljivac, ili zločinac, ili makar i kao nametljivac; ako li kao kršćanin, neka se ne stidi, nego slavi Boga zbog tog imena.

Ta vrijeme je da započne Sud – od doma Božjega. No ako već od vas započinje, kakav je onda svršetak onih što nisu poslušni Božjem evanđelju? I ako se pravednik jedva spasava, opak i grešnik gdje da se pojavi? Stoga oni koji po volji Božjoj trpe, neka dobrim djelima povjere duše svoje vjernom Stvoritelju.

Starješine dakle među vama opominjem, ja sustarješina i svjedok Kristovih patnja, a zato i zajedničar slave koja se ima očitovati: pasite povjereno vam stado Božje, nadgledajte ga – ne prisilno, nego dragovoljno, po Božju; ne radi prljava dobitka, nego oduševljeno; i ne kao gospodari Baštine nego kao uzori stada. Pa kad se pojavi Natpastir, primit ćete neuveli vijenac slave.

Tako i vi, mladići, podložite se starješinama; svi se jedni prema drugima pripašite poniznošću jer Bog se oholima protivi, a poniznima daruje milost. Ponizite se dakle pod snažnom rukom Božjom da vas uzvisi u pravo vrijeme. Svu svoju brigu povjerite njemu jer on se brine za vas.

Otrijeznite se! Bdijte! Protivnik vaš, đavao, kao ričući lav obilazi tražeći koga da proždre. Oprite mu se stameni u vjeri znajući da takve iste patnje podnose vaša braća po svijetu. A Bog svake milosti, koji vas pozva na vječnu slavu u Kristu, on će vas, pošto malo potrpite, usavršiti, učvrstiti, ojačati, utvrditi. Njemu vlast u vijeke vjekova! Amen.

Pišem vam ukratko, po Silvanu, koga smatram bratom vjernim, da vas ohrabrim i posvjedočim kako je ovo istinska milost Božja. Nje se držite!Pozdravlja vas suizabranica u Babilonu i Marko, sin moj. Pozdravite jedni druge cjelovom ljubavi! Mir svima vama koji ste u Kristu!

OTPJEV Usp 1 Pt 4, 13; Lk 6, 22
R. Radujte se kao zajedničari Kristovih patnja,* da i o Objavljenju njegove slave mognete radosno klicati, aleluja.
O. Blago vama kad vas ljudi zamrze zbpg Sina Čovječjega. * Da i o Objavljenju njegove slave mognete radosno klicati, aleluja.

DRUGO ČITANJE

Iz Jeruzalemskih kateheza

Kruh nebeski i čaša spasenja
Gospodin naš Isus Krist one noći kad bijaše predan uze kruh i zahvaliv, razlomi ga i dade učenicima svojim govoreći: Uzmite, jedinte, ovo je tijelo moje. I uzeo je čašu, zahvali i reče: Uzmite, pijte, ovo je moja krv. Kad je on o kruhu izjavio i rekao: Ovo je moje tijelo, tko će se usuditi dalje dvojiti? A kad je on ustvrdio i rekao: Ovo je moja krv, tko će ikad posumnjati i reći da to nije njegova krv?

I stoga ih sa svim osvjedočenjem primajmo kao Kristovo tijelo i krv. Je, u liku kruha daje ti se tijelo, a u liku vina daje ti se krv, da primivši tijelo i krv Kristovu postaneš istoga tijela i iste krvi s njim. Tako postajemo i kristonoše jer se njegvo tijelo i krv šire našim udovima, te, prema blaženom Petru, postajemo dionici božanske naravi.

Jednom je Krist raspravljajući sa Židovima govorio. Ako ne budete jeli moje meso i pili moju krv, nećete imati života u sebi. A budući da oni nisu na duhovni način shvatili što je bilo rečeno, sablazniše se i okrenuše mu leđa, misleći da ih Spasitelj potiče na mesožderstvo.

I u Starom zavjetu postojahu postavljeni hljebovi, ali kako su pripadali Starom zavjetu, dođoše kraju; a u Novom zavjetu imamo kruh nebeski i čašu spasenja koji posvećuju dušu i tijelo. Kao što kruh odgovara tijelu, tako se i Riječ slaže s dušom.

I zato ne gledaj na to kao na obični kruh i vino, jer su po Gospodinovoj izjavi tijelo i krv Kristova; ako te na ono prvo i navodi tjelesno opažanje, nekia te vjera drži čvrstim.

U tom poučen i prožet ćvrstom vjerom da što izgleda kruh nije kruh, iako je to po okusu, nego tijelo Kristovo; i što izgleda vino, da nije vino, iako bi okus to htio, nego krv Kristova; i imajući pred očima što je nekoć o tome u psalmima govorio David: I kruh krijepi srce čovjeku, da mu lice od ulja sja radošću, učvrsti srce primajući taj kruh kao duhovan i razveseli lice duše svoje.

O da držiš to lice otkrito u čistoj savjesti, promatrajući slavu Gospodnju kao u ogledalu, te ideš iz slave u slavu, u Kristu Isusu, Gospodinu našemu, kojemu je čast i moć i slava u vijeke vjekova. Amen.

OTPJEV Lk 22, 19; Izl 12, 27
R. Isus uze kruh, zahvali, razlomi i dade im govoreći: Ovo je tijelo moje koje se za vas predaje. * Ovo činite meni na spomen, aleluja.
O. Kad vas vaša djeca zapitaju: Što vam taj obred označuje? odgovorite im: Ovo je pashalna žrtva u čast Gospodinu koji je prolazio mimo kuće Izraelaca. * Ovo činite meni na spomen, aleluja.

HIMAN

Tebe Boga hvalimo * tebe Gospodinom priznajemo.
Tebe vječnog Oca * sva zemlja poštuje.
Tebi svi anđeli, * tebi nebesa i sve vlasti.
Tebi kerubi i serafi * kliču bez prestanka:
Svet, svet, svet * Gospodin Bog Sabaot.
Puna su nebesa i zemlja * veličanstva slave tvoje.

Tebe hvali * slavni apostola zbor,
Tebe proroka * dična četa,
Tebe mučenika * svijetla vojska,
Tebe po svem svijetu * sveta uzvisuje Crkva.
Oca * neizmjernog veličanstva,
Časnoga tvojeg istinitog * i jedinoga Sina.
I Svetoga * Tješitelja Duha.

Ti Kralju slave, * Kriste.
Ti si Očev * vjekovječni Sin.
Ti, da za naše spasenje postaneš čovjekom, *
nisi se strašio krila Djevice.
Ti, svladavši oštrinu smrti, *
otvorio si vjernima kraljevstvo nebesko.
Ti sjediš zdesna Bogu * u slavi Očevoj.
Vjerujemo da ćeš doći * kao Sudac.
Tebe, dakle, molimo pomozi svojim slugama, *
koje si otkupio dragocjenom krvlju.
U vječnoj slavi daj, *da se ubrojimo među svete tvoje.

Spasi puk svoj, Gospodine, *
i blagoslovi baštinu svoju.
I vladaj njima * i uzdiži ih u sve vijeke.
Iz dana u dan * blagoslivljamo tebe.
I hvalimo ime tvoje u vijeke * i u vijeke vjekova.
Dostoj se, Gospodine, u dan ovaj *
sačuvati nas od grijeha.
Smiluj se nama, Gospodine, * smiluj se nama.
Nek bude milosrđe tvoje, Gospodine, nad nama *
kako se ufamo u tebe.
U tebe se, Gospodine, ufam: *
o da ne budem postiđen dovijeka!

MOLITVA
Bože, ti milošću povećavaš broj vjernika. Pogledaj svoj izabrani narod: odjeni bijelom haljinom besmrtnosti sve koji su krštenjem rođeni na novi život. Po Gospodinu.

R. Blagoslivljajmo Gospodina.
O. Bogu hvala.

Povratak na časoslov