Služba čitanja

PETAK 2. VAZMENOG TJEDNA

BDJENJE / SLUŽBA ČITANJA

Pozivnik
R. Otvori, Gospodine, usne moje!
O. I usta će moja navješćivati hvalu tvoju.

Ant. Uskrsnu Gospodin doista, aleluja.

Ps 100 (99). Poziv na Božju hvalu
Gospodin zapovijeda otkupljenima da pjevaju pjesmu pobjednicu (sv. Atanazije).

Kliči Gospodinu, sva zemljo! *
Služite Gospodinu u veselju!
Pred lice mu dođite *
s radosnim klicanjem!

Ant. Uskrsnu Gospodin doista, aleluja!

Znajte da je Gospodin Bog: +
on nas stvori, i mi smo njegovi, *
njegov smo narod i ovce paše njegove.

Ant. Uskrsnu Gospodin doista, aleluja!

Uđite s hvalama na vrata njegova, +
u dvore njegove s hvalospjevom, *
hvalite ga, ime mu blagoslivljajte!

Ant. Uskrsnu Gospodin doista, aleluja!

Jer dobar je Gospodin, +
dovijeka je ljubav njegova, *
od koljena do koljena vjernost njegova.

Ant. Uskrsnu Gospodin doista, aleluja!

Slava Ocu. Kako bijaše.

Ant. Uskrsnu Gospodin doista, aleluja!

HIMAN

Nebo, zemlja, svemir cijeli
Neka kliče od veselja:
Pobjeda, gle, Isusova
Nadvlada smrt, život vrati.

Milosno se vrijeme vraća,
Osvanu nam dan spasenja.
Jaganjčevom krvlju, evo,
Oprani su grijesi svijeta.

Pobjedna smrt život vraća,
Križa znak je znakom slave:
Pobijeđen Krist đavla svlada,
Pobjedu on s nama slavi.

Uskrsnim nam ovim danom
Smrtnicima nada sviće:
Nakon smrti, svi mi znamo,
S Kristom ćemo uskrsnuti.

U sve dane sretni pojmo
Uskrsnoga zbog veselja:
Život nema više kraja,
S Kristom svima Uskrs svanu. Amen.

PSALMODIJA

Psalam 38 (37). Vapaj grešnika u krajnjoj pogibli
Svi znanci njegovi stajahu podalje (Lk 23, 49).

I.
1. Ant. Nemoj kazniti u svome gnjevu.

Gospodine, u srdžbi svojoj nemoj me karati, *
i nemoj me kazniti u svojemu gnjevu.
Strijele se tvoje u me zabodoše, *
ruka me tvoja teško pritisnu.

Na tijelu mi ništa zdravo nema zbog gnjeva tvog, *
od grijeha mojih mira mi nema kostima.
Zloće moje glavu su mi nadišle, *
kao preteško breme tište me.

Slava Ocu. Kako bijaše.
Ant. Nemoj kazniti u svome gnjevu.

II.
2. Ant. Gospodine sve su mi želje pred tobom, aleluja.

Rane moje zaudaraju i gnjiju *
zbog bezumnosti moje.
Pogurih se sav i zgrčih, *
povazdan lutam žalostan.

Moji bokovi puni su ognjice, *
na tijelu mi ništa zdravo nema.
Iscrpljen sam i satrven posve, *
stenjem od jecanja srca svojega.

Gospodine, sve su mi želje pred tobom, *
i vapaji moji nisu ti skriveni.
Srce mi udara silno, snaga me ostavlja *
i svjetlost vida očinjega gasi se.

Prijatelji i drugovi od rana mojih uzmakoše, *
i moji najbliži stoje daleko.
Namještaju mi zamke *
oni koji mi život vrebaju,
koji mi žele nesreću, propašću mi prijete *
i uvijek smišljaju prijevare.

Slava Ocu. Kako bijaše.
Ant. Gospodine sve su mi želje pred tobom, aleluja.

III.
3. Ant. Bezakonje svoje ja priznajem; ne ostavljaj me, Gospodine, spase moj, aleluja.

A ja sam kao gluh i ništa ne čujem *
i, kao nijem, usta ne otvaram.
Postadoh ko čovjek koji ne čuje *
i koji u ustima nema odgovora.

Jer u tebe se, Gospodine, uzdam, *
ti ćeš me uslišati, Gospodine, Bože moj!
Rekoh: “Nek se ne raduju nada mnom; †
kad mi noga posrne, *
nek se ne uzdižu nada mnom!”

Jer umalo ne propadoh, *
i moja je bol svagda preda mnom.
Bezakonje svoje ja priznajem, *
zabrinut sam zbog grijeha svojega.

A koji su bez razloga protiv mene, moćni su, *
i mnogi su koji me mrze bezrazložno.
Za dobro zlom mi uzvraćaju, *
protive mi se što tražim dobro.

Gospodine, ne ostavljaj me! *
Bože moj, ne udaljuj se od mene!
Požuri se meni u pomoć, *
Gospodine, spase moj!

Slava Ocu. Kako bijaše.
Ant. Bezakonje svoje ja priznajem; ne ostavljaj me, Gospodine, spase moj, aleluja.

R. Bog nas nanovo rodi za životnu nadu, aleluja.
O. Uskrsnućem Isusa Krista od mrtvih, aleluja.
PRVO ČITANJE
Iz Prve poslanice blaženoga Petra, apostola
(3, 18 – 4, 11)

Iščekivanje Gospodnjeg dolaska

Predragi, Krist jednom za grijehe umrije, pravedan za nepravedne, da vas privede k Bogu – ubijen doduše u tijelu, ali oživljen u duhu. U njemu otiđe i propovijedati duhovima u tamnici koji bijahu nekoć nepokorni, kad ih ono Božja strpljivost iščekivaše, u vrijeme Noino, dok se gradila korablja u kojoj nekolicina, to jest osam duša, bi spašena vodom.

Njezin protulik, krštenje – ne odlaganje tjelesne nečistoće, nego molitva za dobru savjest upravljena Bogu – i vas sada spasava po uskrsnuću Isusa Krista koji, uzašavši na nebo, jest zdesna Bogu, pošto mu bijahu pokoreni anđeli, vlasti i sile.

Dakle, budući da je Krist trpio u tijelu, i vi se oboružajte istim mišljenjem – jer tko trpi u tijelu okanio se grijeha - da vrijeme što vam u tijelu još preostaje proživite ne više po ljudskim požudama nego po Božjoj volji. Dosta je uistinu što ste u prošlom vremenu vršili volju pogana, hodeći u razvratnostima, požudama, pijančevanjima, pijankama, opijanjima i bezakoničkim idolopoklonstvima.

Stoga se čude što se ne slijevate u tu istu rijeku raskalašenosti te proklinju. Polagat će oni račun Onomu tko je već spreman suditi žive i mrtve. Zato je i mrtvima naviješteno evanđelje da osuđeni doduše po ljudsku, u tijelu, žive po Božju – u duhu.

Približio se svršetak svega! Osvijestite se i otrijeznite za molitvu! Prije svega imajte žarku ljubav jedni prema drugima jer ljubav pokriva mnoštvo grijeha!

Gostoljubivo primajte jedni druge bez mrmljanja! Jedni druge poslužujte – svatko po primljenom daru – kao dobri upravitelji različitih Božjih milosti! Govori li tko? Neka govori kao riječi Božje! Poslužuje li tko? Neka poslužuje kao snagom koju daje Bog da se u svemu slavi Bog po Isusu Kristu, komu slava i vlast u vijeke vijekova! Amen.

OTPJEV 1 Pt 3, 18-22
R. Krist jednom za grijehe umrije, pravedan za nepravedne, da vas privede k Bogu – * ubijen doduše u tijelu, ali oživljen u duhu, aleluja.
O. On je zdesna Bogu, pošto je uništio smrt da nas učini baštinicima vječnoga života. * Ubijen doduše u tijelu, ali oživljen u duhu, aleluja.

DRUGO ČITANJE
Iz Jeruzalemskih kateheza

Pomazanje Duha svetoga

Kršteni u Krista i obukavši postali ste suobličeni Sinu Božjemu. Bog koji nas predodredi za posinjenje suoblikova nas Kristovu tijelu u slavi. Postavši dakle dionici Kristovi s pravom se zovete “kristi” – pomazanici, pa je o vama Bog govorio: “Ne dirajte u moje pomazanike!”

Postali ste kristi-pomazabici primivši protulik Svetoga Duha, i sve se na vama dogodilo slikovito budući da ste slike Krista.

Pošto se on oprao u rijeci Jordanu i priopćio vodama božanski dodir, izlazio je iz vode kadli stvarno siđe na nj Duh Sveti – i slični počinu na sličnomu. A slično i na vas, pošto uzađoste iz kupelji svetih voda, dođe pomazanje, protulik onoga kojim bi pomazan Krist: to jest Duh Sveti. O njemu je blaženi Izaija u odnosnom proročasntvu govorio umjesto Gospodina: Duh Gospodnji na meni je, i zato me pomaza: posla me blagovjesnikom biti siromasima.

Krista nisu ljudi pomazali uljem ili zemaljskom pomašću, nego predodredivši ga za spasitelja čitavog svemira, Otac ga pomaza Duhom Svetim, kako veli Petar: Isusa iz Nazareta, kojega pomaza Bog Duhom Svetim; dok je prorok Danijel klicao govoreći: Prijestolje je tvoje, Bože, u vijeke vjekova, i žezlo pravice – žezlo je tvog kraljevstva. Ljubio si pravednost a mrzio bazakonje; stoga te Bog, Bog tvoj pomaza uljem radosti više no drugove tvoje.

Krist je pomazan duhovnim uljem radosti, to jest Duhom Svetim, koji se zove ulje radosti zato što je uzrok duhovnog radovanja: a vi ste bili pomazani pomašću pa ste postali Kristovi zajedničari i dionici.

Ali pazi da ne bi mislio da je ono tek puka pomast; ta sveta pomast poslije zazivne molitve nije više puka ili kako bi tko rekao – obična pomast, nego je dar Kristov, koji je po prisutnosti Duha Svetoga proižet moću njegova božanstva. Tom se pomašću znakovito mažu tvoje čelo i druga osjetila. I dok se tijelo maže vidljivom pomašću, duša se posvećuje svetim i životvornim Duhom.

OTPJEV
R. Prigrlivši vjeru opečaćeni ste Duhom obećanim, Svetim, koji je zalog naše baštine:* otkupljenja, posvojenja – na hvalu Slave njegove, aleluja!
O. Bog nas pomaza, on nas i zapečati i u srca naša dade zalog – Duha: * otkupljenja, posvojenja – na hvalu Slave njegove, aleluja!

HIMAN

Tebe Boga hvalimo * tebe Gospodinom priznajemo.
Tebe vječnog Oca * sva zemlja poštuje.
Tebi svi anđeli, * tebi nebesa i sve vlasti.
Tebi kerubi i serafi * kliču bez prestanka:
Svet, svet, svet * Gospodin Bog Sabaot.
Puna su nebesa i zemlja * veličanstva slave tvoje.

Tebe hvali * slavni apostola zbor,
Tebe proroka * dična četa,
Tebe mučenika * svijetla vojska,
Tebe po svem svijetu * sveta uzvisuje Crkva.
Oca * neizmjernog veličanstva,
Časnoga tvojeg istinitog * i jedinoga Sina.
I Svetoga * Tješitelja Duha.

Ti Kralju slave, * Kriste.
Ti si Očev * vjekovječni Sin.
Ti, da za naše spasenje postaneš čovjekom, *
nisi se strašio krila Djevice.
Ti, svladavši oštrinu smrti, *
otvorio si vjernima kraljevstvo nebesko.
Ti sjediš zdesna Bogu * u slavi Očevoj.
Vjerujemo da ćeš doći * kao Sudac.
Tebe, dakle, molimo pomozi svojim slugama, *
koje si otkupio dragocjenom krvlju.
U vječnoj slavi daj, *da se ubrojimo među svete tvoje.

Spasi puk svoj, Gospodine, *
i blagoslovi baštinu svoju.
I vladaj njima * i uzdiži ih u sve vijeke.
Iz dana u dan * blagoslivljamo tebe.
I hvalimo ime tvoje u vijeke * i u vijeke vjekova.
Dostoj se, Gospodine, u dan ovaj *
sačuvati nas od grijeha.
Smiluj se nama, Gospodine, * smiluj se nama.
Nek bude milosrđe tvoje, Gospodine, nad nama *
kako se ufamo u tebe.
U tebe se, Gospodine, ufam: *
o da ne budem postiđen dovijeka!

MOLITVA
Svemogući Bože, ti si vazmenim otajstvom obnovio savez sa svojim narodom. Daj da ono što vjerom slavimo u životu nasljedujemo. Po Gospodinu.

ZAKLJUČAK

Blagoslivljajmo Gospodina.
O. Bogu hvala.

Povratak na časoslov