Služba čitanja

USKRSNI UTORAK
(VAZMENA OSMINA)

Pozivnik

R. Otvori, Gospodine, usne moje!
O. I usta će moja navješćivati hvalu tvoju.

Ant. Uskrsnu Gospodin dosita, aleluja.

Ps 100 (99). Poziv na Božju hvalu
Gospodin zapovijeda otkupljenima da pjevaju pjesmu pobjednicu (sv. Atanazije).

Kliči Gospodinu, sva zemljo! *
Služite Gospodinu u veselju!
Pred lice mu dođite *
s radosnim klicanjem!

Ant. Uskrsnu Gospodin doista, aleluja!

Znajte da je Gospodin Bog: +
on nas stvori, i mi smo njegovi, *
njegov smo narod i ovce paše njegove.

Ant. Uskrsnu Gospodin doista, aleluja!

Uđite s hvalama na vrata njegova, +
u dvore njegove s hvalospjevom, *
hvalite ga, ime mu blagoslivljajte!

Ant. Uskrsnu Gospodin doista, aleluja!

Jer dobar je Gospodin, +
dovijeka je ljubav njegova, *
od koljena do koljena vjernost njegova.

Ant. Uskrsnu Gospodin doista, aleluja!

Slava Ocu. Kako bijaše.

Ant. Uskrsnu Gospodin doista, aleluja!

HIMAN

Vedri dane uskrsnuća,
Na veselje svemu svijetu!
Krv božanska danas opra
Grijehe svijeta čitavoga.

Tvoje slavno uskrsnuće
Pobjedniče, Kralju Kriste,
Dariva raj pokajniku,
Nevjernome vjeru vraća.

Anđeli se sveti dive
Milosrdnom Spasitelju:
Supatnika svoga s križa
U veselje vodi vječno.

Čudesno je to otajstvo:
Žrtveno, gle, Božje Janje
Na se uze grijehe svijeta,
Smrću svojom svijet da spasi.

Ima l’ igdje većeg čuda:
Za lijek grijehu velikome
Ljubav Božja Sina daje,
I smrt, evo, život vraća.

Vazmena nek ova slava
Svima bude na spasenje.
Slavnim, Kriste, uskrsnućem
Daruj svoje krštenike.

Ocu slava, slava Sinu,
Slava budi Duhu Svetom.
Darom vječnog uskrsnuća
Sveto Trojstvo nek nas kruni. Amen.

Ant. 1. Gospodin nad Vojskama – on je Kralj slave, aleluja.

Ps 24 (23) Svečani Gospodinov ulazak u Svetište.
Dveri su nebeske Kristu otvorene radi njegova tjelesnog ulaska u nebo (sv. Irenej).

Gospodnja je zemlja i sve na njoj, *
svijet i svi koji na njemu žive.
On ga na morima utemelji *
i na rijekama učvrsti.

Tko će uzići na Goru Gospodnju, *
tko će stajati na svetom mjestu njegovu?
Onaj u koga su ruke nedužne i srce čisto: +
duša mu se ne predaje ispraznosti, *
i ne kune se varavo.

On blagoslov prima od Gospodina *
i nagradu od Boga, Spasitelja svoga.
Takav je naraštaj onih koji traže njega, *
koji traže lice Boga Jakovljeva.

»Podignite vrata, nadvratnike svoje, +
dižite se, dveri vječne, *
da uniđe Kralj slave!«
»Tko je taj Kralj slave?« +
»Gospodin silan i junačan, *
Gospodin silan u boju!«

»Podignite, vrata, nadvratnike svoje, +
dižite se, dveri vječne, *
da uniđe Kralj slave!«
»Tko je taj Kralj slave?« +
»Gospodin nad Vojskama – *
on je Kralj slave!«

Slava Ocu. Kako bijaše.
Ant. Gospodin nad Vojskama – on je Kralj slave, aleluja.

Psalam 66 (65). Zahvalnica za oslobođenje
O Gospodinovu uskrsnuću i o obraćenju pogana (Hezihije).

I.
Ant. 2. Blagoslivljajte narodi, Boga našega, jer je on duši našoj darovao život, aleluja.

Kliči Bogu, sva zemljo, †
opjevaj slavu imena njegova, *
podaj mu hvalu dostojnu.
Recite Bogu: “Kako su potresna djela tvoja! *
Zbog velike sile tvoje dušmani ti laskaju.
Sva zemlja nek ti se klanja i nek ti pjeva, *
neka pjeva tvom imenu!”

Dođite i gledajte djela Božja: *
čuda učini među sinovima ljudskim.
On pretvori more u zemlju suhu †
te rijeku pregaziše. *
Stog se njemu radujmo!
Dovijeka vlada jakošću svojom, †
oči mu paze na narode *
da se ne izdignu ljudi buntovni.

Blagoslivljajte, narodi, Boga našega, *
razglašujte hvalu njegovu!
Našoj je duši darovao život *
i ne dade da nam posrne noga.

Iskušavao si nas teško, Bože, *
iskušavao ognjem kao srebro.
Pustio si da u zamku padnemo, *
stisnuo lancima bokove naše.
Pustio si da nam zajašu za vrat: †
prošli smo kroz oganj i vodu, *
onda si pustio da odahnemo.

Slava Ocu. Kako bijaše.
Ant. Blagoslivljajte narodi, Boga našega, jer je on duši našoj darovao život, aleluja.

II.
Ant. 3. Dođite, počujte što Gospodin učini duši mojoj, aleluja.

S paljenicama ću u Dom tvoj ući, *
zavjete ispuniti pred tobom
što ih obećaše usne moje, *
što ih usta moja u tjeskobi obrekoše.
Prinijet ću ti paljenice pretile †
s kâdom ovnova, *
žrtvovati volove i jarad.

Dođite, počujte, koji se Boga bojite, *
pripovjedit ću što učini duši mojoj!
Na svoja sam usta njega zvao, *
jezikom ga hvalio.
Da sam u srcu na zlo mislio, *
ne bi me Gospodin uslišio.

No Bog me uslišio: *
obazro se na glas molitve moje.
Blagoslovljen Bog koji mi molitvu ne odbi, *
naklonosti ne odvrati od mene!

Slava Ocu. Kako bijaše.
Ant. Dođite, počujte što Gospodin učini duši mojoj, aleluja.

R. Bog uskrisi krista od mrtvih, aleluja.
O. Da vjera naša i nada bude u Bogu, aleluja.

PRVO ČITANJE

Iz Prve poslanice blaženoga Petra, apostola
(1, 22- 2, 10)

Život sinova Božjih

Predragi, pošto ste posluhom istini očistili duše svoje za nehinjeno bratoljublje, od srca žarko ljubite jedni druge. Ta nanovo ste rođeni, ne iz sjemena raspadljiva nego neraspadljiva: riječju Boga koji živi i ostaje. Doista, svako je tijelo kao trava, sva mu slava ko cvijet poljski: sahne trava, vene cvijet, ali Riječ Gospodnja ostaje dovijeka. Ta pak riječ jest evanđelje koje vam je naviješteno.

Odložite dakle svaku zloću i svaku prijevaru, himbe i zavisti i sva klevetanja. Kao novorođenčad žudite za duhovnim, nepatvorenim mlijekom da po njemu uzrastete za spasenje, ako ste doista okusili kako je dobar Gospodin.

Pristupite k njemu, Kamenu živomu što ga, istina, ljudi odbaciše, ali je u očima Božjim izabran, dragocjen, pa se kao živo kamenje ugrađujte u duhovni Dom za sveto svećenstvo da prinosite žrtve duhovne, ugodne Bogu po Isusu Kristu. Stoga stoji u Pismu: Evo postavljam na Sionu kamen odabrani, dragocjeni kamen ugaoni: Tko u nj vjeruje, ne, neće se postidjeti. Vama dakle koji vjerujete – čast! A onima koji ne vjeruju – kamen koji odbaciše graditelji postade kamen zaglavni i kamen spoticanja, stijena posrtanja; oni se o nj spotiču, neposlušni Riječi, za što su i određeni.

A vi ste rod izabrani, kraljevsko svećenstvo, sveti puk, narod stečeni da naviještate silna djela Onoga koji vas iz tame pozva k divnom svjetlu svojemu; vi, nekoć Ne-narod, a sada Narod Božji; vi Ne-mili, a sada Mili.

OTPJEV 1 Pet 2, 5-9

R. Kao živo kamenje ugrađujte se u duhovni Dom za sveto svećenstvo * da prinosite žrtve duhovne, ugodne Bogu po Isusu Kristu, aleluja.
O. Vi ste rod izabrani, kraljevsko svećenstvo, sveti puk, narod stečeni. * Da prinosite žrtve duhovne, ugodne Bogu po Isusu Kristu, aleluja.

DRUGO ČITANJE

Iz Govora svetoga Anastazija Antiohijskoga

Trebalo je da Krist trpi i uđe u svoju slavu

Pošto se Krist onim što je govorio i činio pokazao pravim Bogom i Gospodarom svega svijeta, ulazeći u Jeruzalem kazivao je svojim učenicima: Evo uzlazimo u Jeruzalem i Sin Čovječji bit će predan narodima i glavarima svećeničkim i primoznancima da ga bičuju, izrugaju i razapnu. Govorio je što se slagalo s navještajima proroka koji bijahu prorekli izlazak što ga je on imao izvesti u Jerzalemu. Kako je dakle Božje Pismo od početka proricalo Kristovu smrt i patnje prije smrti i sve što se njegovi mrtvom tijelu psolije smrti dogodilo, ono pretkazuje da je taj Bog kojemu se to dogodilo netrpan i besmrtan – inače ne bi bio Bog; nego, motreći stvarnost utjelovljenja, nalazimo tu razloga da točno i pravo prznamo jedno i drugo: i trpljenje i netrpnost, a i razlog kojega je Božja Riječ, inače netrpna, došla do trpljenja. U protivnom ne bi čovjek mogao biti spašen. To zna samo on i oni kojima on očitova: ta znade sve što je Očevo, kao Duh proniče duboka otajstva.

Trebalo je, dakle,da Krist trpi: i uopće nije bilo moguće da bude bez trpljenja, kao što je i sam ustvrdio kad je spora srca i bezumnima nazvao one koji nisu znali da Kristu treba trpjeti i tako unići u svoju slavu. Jer on je izišao radi spasenja svoga naroda, napustivši slavu koju imaše kod Oca prije nego postade svijet; a spas bijaše dovršenje koje se trebalo ostvariti trpljenjem i biti pripisano začetniku našega života, kako uči Pavao kad veli: On je začetnik života patnjama usavršen. Pa mu je nekako po križu opet vraćena slava Jedinorođenca izvan koje bijaše za kratko vrijeme radi nas u tijelu što ga na se uze. Veli naime sveti Ivan u svom Evanđelju kad tumači što je ona voda o kojoj Spasitelj reče da će kao rijeka poteći iz utrobe vjernika: a to reče o Duhu Svetome, kojega su imali primiti oni koji vjeruju u njega. Duh, naime, još nije bio dan jer Isus još nije bio proslavljen; tu slavom naziva smrt na križu. I stoga, kad je Gospodin prije trpljenja na križu upravio molitvu Ocu, molio je da ga proslavi onom slavom koju imaše kod njega prije nego je svijeta bilo.

OTPJEV Heb 2, 10; Otk 1, 6; Lk 24, 26

R. Dolikovalo je da Onaj radi kojega je sve i po kojemu je sve – kako bi mnoge sinove priveo k slavi – po patnjama do savšenstva dovede Početnika njihova spasenja. * Njemu slava i vlast u vijeke vjekova, aleluja.
O. Trebalo je da Krist sve to pretrpi te uđe u svoju slavu. * Njemu slava i vlast u vijeke vjekova, aleluja.

HIMAN

Tebe Boga hvalimo * tebe Gospodinom priznajemo.
Tebe vječnog Oca * sva zemlja poštuje.
Tebi svi anđeli, * tebi nebesa i sve vlasti.
Tebi kerubi i serafi * kliču bez prestanka:
Svet, svet, svet * Gospodin Bog Sabaot.
Puna su nebesa i zemlja * veličanstva slave tvoje.

Tebe hvali * slavni apostola zbor,
Tebe proroka * dična četa,
Tebe mučenika * svijetla vojska,
Tebe po svem svijetu * sveta uzvisuje Crkva.
Oca * neizmjernog veličanstva,
Časnoga tvojeg istinitog * i jedinoga Sina.
I Svetoga * Tješitelja Duha.

Ti Kralju slave, * Kriste.
Ti si Očev * vjekovječni Sin.
Ti, da za naše spasenje postaneš čovjekom, *
nisi se strašio krila Djevice.
Ti, svladavši oštrinu smrti, *
otvorio si vjernima kraljevstvo nebesko.
Ti sjediš zdesna Bogu * u slavi Očevoj.
Vjerujemo da ćeš doći * kao Sudac.
Tebe, dakle, molimo pomozi svojim slugama, *
koje si otkupio dragocjenom krvlju.
U vječnoj slavi daj, *da se ubrojimo među svete tvoje.

Spasi puk svoj, Gospodine, *
i blagoslovi baštinu svoju.
I vladaj njima * i uzdiži ih u sve vijeke.
Iz dana u dan * blagoslivljamo tebe.
I hvalimo ime tvoje u vijeke * i u vijeke vjekova.
Dostoj se, Gospodine, u dan ovaj *
sačuvati nas od grijeha.
Smiluj se nama, Gospodine, * smiluj se nama.
Nek bude milosrđe tvoje, Gospodine, nad nama *
kako se ufamo u tebe.
U tebe se, Gospodine, ufam: *
o da ne budem postiđen dovijeka!

MOLITVA
Bože, ti si vazmenim otajstvom dao lijek našoj slabosti. Prati nas uvijek svojom milošću i uvedi u savršenu slobodu, da u nebu uživamo radost, kojoj je predokus uskrsno slavlje. Po Gospodinu.

R. Blagoslivljajmo Gospodina.
O. Bogu hvala.

Povratak na časoslov