Služba čitanja

USKRSNI PONEDJELJAK
(VAZMENA OSMINA)
BDJENJE / SLUŽBA ČITANJA

Pozivnik
R. Otvori, Gospodine, usne moje!
O. I usta će moja navješćivati hvalu tvoju.

Ant. Uskrsnu Gospodin dosita, aleluja.

Ps 100 (99). Poziv na Božju hvalu
Gospodin zapovijeda otkupljenima da pjevaju pjesmu pobjednicu (sv. Atanazije).

Kliči Gospodinu, sva zemljo! *
Služite Gospodinu u veselju!
Pred lice mu dođite *
s radosnim klicanjem!

Ant. Uskrsnu Gospodin doista, aleluja!

Znajte da je Gospodin Bog: +
on nas stvori, i mi smo njegovi, *
njegov smo narod i ovce paše njegove.

Ant. Uskrsnu Gospodin doista, aleluja!

Uđite s hvalama na vrata njegova, +
u dvore njegove s hvalospjevom, *
hvalite ga, ime mu blagoslivljajte!

Ant. Uskrsnu Gospodin doista, aleluja!

Jer dobar je Gospodin, +
dovijeka je ljubav njegova, *
od koljena do koljena vjernost njegova.

Ant. Uskrsnu Gospodin doista, aleluja!

Slava Ocu. Kako bijaše.

Ant. Uskrsnu Gospodin doista, aleluja!

HIMAN

Vedri dane uskrsnuća,
Na veselje svemu svijetu!
Krv božanska danas opra
Grijehe svijeta čitavoga.

Tvoje slavno uskrsnuće
Pobjedniče, Kralju Kriste,
Dariva raj pokajniku,
Nevjernome vjeru vraća.

Anđeli se sveti dive
Milosrdnom Spasitelju:
Supatnika svoga s križa
U veselje vodi vječno.

Čudesno je to otajstvo:
Žrtveno, gle, Božje Janje
Na se uze grijehe svijeta,
Smrću svojom svijet da spasi.

Ima l’ igdje većeg čuda:
Za lijek grijehu velikome
Ljubav Božja Sina daje,
I smrt, evo, život vraća.

Vazmena nek ova slava
Svima bude na spasenje.
Slavnim, Kriste, uskrsnućem
Daruj svoje krštenike.

Ocu slava, slava Sinu,
Slava budi Duhu Svetom.
Darom vječnog uskrsnuća
Sveto Trojstvo nek nas kruni. Amen.

PSALMODIJA

1. Ant. Ja jesam i savjet moj nije s opakima: ja uživam u Zakonu Gospodnjem, aleluja.

Psalam 1. Dva puta

Blago čovjeku koji ne slijedi savjeta opakih, †
ne staje na putu grešničkom *
i ne sjeda u zbor podrugljivaca,
već uživa u Zakonu Gospodnjemu, *
o Zakonu njegovu misli dan i noć.

On je ko stablo zasađeno pokraj voda tekućica *
što u svoje vrijeme plod donosi;
lišće mu nikad ne vene, *
sve što radi dobrim urodi.

Nisu takvi opaki, ne, nisu takvi! *
Oni su ko pljeva što je vjetar raznosi.
Stoga se opaki neće održati na sudu, *
ni grešnici u zajednici pravednih.

Jer Gospodin zna put pravednih, *
a propast će put opakih.

Slava Ocu. Kako bijaše.
Ant. Ja jesam i savjet moj nije s opakima: ja uživam u Zakonu Gospodnjem, aleluja.

2. Ant. Zatražio sam od Oca svojega, i dade mi puke u baštinu, aleluja.

Psalam 2. Mesija, kralj pobjednik

Zašto se bune narodi, *
zašto puci ludosti snuju?
Ustaju kraljevi zemaljski, †
knezovi se rote protiv Gospodina *
i Pomazanika njegova:

“Skršimo okove njihove *
i jaram njihov zbacimo!”
Smije se onaj što na nebu stoluje, *
Gospod im se podruguje.
Tad im veli u svom gnjevu, *
žestinom ih on zbunjuje:

“Ta ja kralja svog postavih *
nad Sionom, svojom svetom gorom.”
Obznanjujem odluku Gospodnju: †
Gospodin mi reče: *
“Ti si sin moj, danas te rodih.

Zatraži samo, i dat ću ti puke u baštinu, *
i u posjed krajeve zemaljske.
Vladat ćeš njima palicom gvozdenom *
i razbit ih kao sud lončarski.”

Opametite se sada, vi kraljevi, *
urazumite se, suci zemaljski.
Služite Gospodinu sa strahom, *
s trepetom se pokorite njemu,
da se ne razgnjevi te ne propadnete na putu, *
kad uskoro plane srdžba njegova.
Blago svima *
koji se njemu utječu!

Slava Ocu. Kako bijaše.
Ant. Zatražio sam od Oca svojega, i dade mi puke u baštinu, aleluja.

3. Ant. Sad mogu leć i usnuti, i onda se probudit, jer me Gospodin drži, aleluja.

Psalam 3. Gospodin je štit moj
Isus usnu i probudi se iz sna smrti, jer Gospodin bijaše zaklon njegov (Sv. Irenej).

Gospodine, koliko je tlačitelja mojih, *
koliki se podižu na me!
Mnogi su što o meni zbore: *
“Nema mu spasenja u Bogu!”

Ti si ipak štit moj, Gospodine; *
slavo moja, ti mi glavu podižeš.
Iza svega glasa Gospodinu zavapih, *
i on me usliša sa svete gore svoje.

Sad mogu leć i usnuti, *
i onda se probudit, jer me Gospodin drži.
Ne bojim se tisuća ljudi *
što me opsjedaju dušmanski.
Ustani, Gospodine! *
Spasi me, o Bože moj!

Ti udaraš po obrazu sve neprijatelje moje, *
opakima zube razbijaš.
U Gospodinu je spasenje: *
na tvom narodu tvoj je blagoslov!

Slava Ocu. Kako bijaše.
Ant. Sad mogu leć i usnuti, i onda se probudit, jer me Gospodin drži, aleluja.

R. Obradovaše se učenici, aleluja.
O. Vidjevši Gospodina, aleluja

PRVO ČITANJE
Početak Prve poslanice blaženoga Petra, apostola
(1, 1-21)

Pozdrav i zahvaljivanje

Petar, apostol Isusa Krista: putnicima Raseljeništva u Pontu, Galaciji, Kapadociji, Aziji i Bitiniji, po predznanju Boga Oca, posvećenjem Duha izabranima da budu poslušni te poškropljeni krvlju Isusa Krista. Punina vam milosti i mira!

Blagoslovljen Bog i Otac Gospodina našega Isusa Krista koji nas po velikom milosrđu svojemu uskrsnućem Isusa Krista od mrtvih nanovo rodi za životnu nadu, za baštinu neraspadljivu, neokaljanu i neuvelu, pohranjenu na nebesima za vas, vas koje snaga Božja po vjeri čuva za spasenje, spremno da se objavi u posljednje vrijeme.

Zbog toga se radujte, makar se sada možda trebalo malo i žalostiti zbog različitih kušnja: da prokušanost vaše vjere – dragocjenija od propadljivog zlata, koje se ipak u vatri kuša – stekne hvalu, slavu i čast o Objavljenju Isusa Krista. Njega vi ljubite iako ga ne vidjeste; u njega, iako ga još ne gledate, vjerujete te klikćete od radosti neizrecive i proslavljene što postigoste svrhu svoje vjere: spasenje duša.

To su spasenje istraživali i pronicali proroci koji prorokovahu o milosti vama namijenjenoj. Pronicali su na koje ili kakvo je vrijeme smjerao Duh Kristov u njima koji je unaprijed svjedočio o Kristovim patnjama te slavama što su nakon njih imale doći: bi im objavljeno da ne sebi nego vama poslužuju ono što vam sada u Duhu Svetom s neba poslanom navijestiše vaši blagovjesnici, a nada što se i anđeli žude nadviti.

Zato opašite bokove pameti svoje, trijezni budite i savršeno se pouzdajte u milost koju vam donosi Objavljenje Isusa Krista. Kao poslušna djeca ne supriličujte se prijašnjim požudama iz doba neznanja. Naprotiv, kao što je svet Onaj koji vas pozva, i vi budite sveti u svemu življenju. Ta pisano je: Budite sveti jer sam ja svet.

Ako dakle Ocem nazivate njega koji nepristrano svakoga po djelu sudi, vrijeme svoga proputovanja proživite u bogobojaznosti. Ta znate da od svog ispraznog načina života, što vam ga oci namriješe, niste otkupljeni nečim raspadljivim, srebrom ili zlatom, nego dragocjenom krvlju Krista, Jaganjca nevina i bez mane. On bijaše doduše predviđen prije postanka svijeta, ali se očitova na kraju vremena radi vas koji po njemu vjerujete u Boga koji ga uskrisi od mrtvih te mu dade slavu da vjera vaša i nada bude u Bogu.

OTPJEV 1 Pt 1, 3.13
R. Blagoslovljen Bog i Otac Gospodina našega Isusa Krista koji nas po velikom milosrđu svojemu uskrsnućem Isusa Krista od mrtvih nanovo rodi za životnu nadu* uskrsnućem Isusa Krista od mrtvih, aleluja.
O. Zato opašite bokove pameti svoje, trijezni budite i savršeno se pouzdajte u milost koju vam donosi * uskrsnućem Isusa Krista od mrtvih, aleluja.

DRUGO ČITANJE
Iz Homilije o Vazmu, Melitona Sardskoga, biskupa

Hvalospjev Kristu

Znajte, predragi: vazmeno je otajstvo novo i staro, vječno i vremenito, prolazno i neprolazno, smrtno i besmrtno.

Staro po Zakonu, novo po Riječi; vremenito po slici, vječno po milosti; prolazno po klanju jaganjca, neprolazno po životu Gospodinovu; smrtno po njegovu ukopu u zemlju, besmrtno po njegovu uskrsnuću od mrtvih.

Star je Zakon, a nova je Riječ; vremenita slika, a vječna milost; prolazan jaganjac, a neprolazan Gospodin, zaklan kao janje, uskrsnuo kao Bog.

Jer ko jaganjac bi vođen na klanje, a nije bio jaganjac i ko janje bez glasa, a ni janje nije bio. Slika prođe a istina nadođe: mjesto janjeta Bog, mjesto jaganjca čovjek, a u čovjeku Krist koji sadrži sve.

Dakle, klanje jaganjca i slavljenje vazma i slovo Zakona uvriješe u Krista Isusa, radi kojega se sve zbilo u starom Zakonu, a još većma u novom redu.

Jer i Zakon postade Riječ, stari postade nov – izišavši iz Siona i Jeruzalema – i zapovijed postade milost, i slika stvarnost, i jaganjac Sin, i janje čovjek, i čovjek Bog.

Gospodin, premda je bio Bog, zaodje se čovjekom i trpio je za trpećega, i dade se svezati za uhvaćenoga, i bi osuđen za osuđenoga, i pokopan za sahranjenoga, a ustade od mrtvih i ovim se oglasi glasom: Tko će se pravdati sa mnom? Nek mi se suprotstavi! Ja sam oslobodio osuđenoga, ja oživio mrtvoga, ja uskrisio sahranjenoga. Tko će mi proturiječiti? Ja sam Krist, ja sam uništio smrt i pobijedio neprijatelja, i zgazio pakao, i svezao jakoga i oteo čovjeka u nebeske visine: ja, veli, Krist!

Dođite, dakle, sve obitelji čovječanstva ugnjetene grijesima i primite otpuštenje grijeha. Jer, ja sam oproštenje vaše, ja vazam spasenja, ja janje za vas zaklano, ja otkup vaš, ja život vaš, ja uskrsnuće vaše, ja svjetlo vaše, ja spas vaš, ja kralj vaš. Ja vas uzdižem u nebeske visine, ja ću vam pokazati Oca koji je odvijeka. Ja ću vas uskrisiti svojom desnicom.

OTPJEV Dj 13, 32-33; 10, 42; 2, 36
R. Obećanje dano ocima Bog je ispunio nama, uskrisivši Isusa.* Ovo je onaj koga Bog postavi za Suca živih i mrtvih, aleluja.
O. Isusa, kojega vi razapeste, Bog učini Gospodinom i Kristom.* Ovo je onaj koga Bog postavi za Suca živih i mrtvih, aleluja.

HIMAN

Tebe Boga hvalimo * tebe Gospodinom priznajemo.
Tebe vječnog Oca * sva zemlja poštuje.
Tebi svi anđeli, * tebi nebesa i sve vlasti.
Tebi kerubi i serafi * kliču bez prestanka:
Svet, svet, svet * Gospodin Bog Sabaot.
Puna su nebesa i zemlja * veličanstva slave tvoje.

Tebe hvali * slavni apostola zbor,
Tebe proroka * dična četa,
Tebe mučenika * svijetla vojska,
Tebe po svem svijetu * sveta uzvisuje Crkva.
Oca * neizmjernog veličanstva,
Časnoga tvojeg istinitog * i jedinoga Sina.
I Svetoga * Tješitelja Duha.

Ti Kralju slave, * Kriste.
Ti si Očev * vjekovječni Sin.
Ti, da za naše spasenje postaneš čovjekom, *
nisi se strašio krila Djevice.
Ti, svladavši oštrinu smrti, *
otvorio si vjernima kraljevstvo nebesko.
Ti sjediš zdesna Bogu * u slavi Očevoj.
Vjerujemo da ćeš doći * kao Sudac.
Tebe, dakle, molimo pomozi svojim slugama, *
koje si otkupio dragocjenom krvlju.
U vječnoj slavi daj, *da se ubrojimo među svete tvoje.

Spasi puk svoj, Gospodine, *
i blagoslovi baštinu svoju.
I vladaj njima * i uzdiži ih u sve vijeke.
Iz dana u dan * blagoslivljamo tebe.
I hvalimo ime tvoje u vijeke * i u vijeke vjekova.
Dostoj se, Gospodine, u dan ovaj *
sačuvati nas od grijeha.
Smiluj se nama, Gospodine, * smiluj se nama.
Nek bude milosrđe tvoje, Gospodine, nad nama *
kako se ufamo u tebe.
U tebe se, Gospodine, ufam: *
o da ne budem postiđen dovijeka!

MOLITVA
Bože, ti iz godine u godine krštenjem daruješ svojoj Crkvi nove sinove i kćeri. Daj da kršćani ostanu vjerni otajstvu što su ga s vjerom primili. Po Gospodinu.

R. Blagoslivljajmo Gospodina.
O. Bogu hvala.

Povratak na časoslov