Služba čitanja (Bdjenje)

DRUGA VAZMENA NEDJELJA
BDJENJE

R. Otvori, Gospodine, usne moje!
O. I usta će moja navješćivati hvalu tvoju.

Ant. Uskrsnu Gospodin doista, aleluja.

Ps 100 (99). Poziv na Božju hvalu
Gospodin zapovijeda otkupljenima da pjevaju pjesmu pobjednicu (sv. Atanazije).

Kliči Gospodinu, sva zemljo! *
Služite Gospodinu u veselju!
Pred lice mu dođite *
s radosnim klicanjem!

Ant. Uskrsnu Gospodin doista, aleluja!

Znajte da je Gospodin Bog: +
on nas stvori, i mi smo njegovi, *
njegov smo narod i ovce paše njegove.

Ant. Uskrsnu Gospodin doista, aleluja!

Uđite s hvalama na vrata njegova, +
u dvore njegove s hvalospjevom, *
hvalite ga, ime mu blagoslivljajte!

Ant. Uskrsnu Gospodin doista, aleluja!

Jer dobar je Gospodin, +
dovijeka je ljubav njegova, *
od koljena do koljena vjernost njegova.

Ant. Uskrsnu Gospodin doista, aleluja!

Slava Ocu. Kako bijaše.

Ant. Uskrsnu Gospodin doista, aleluja!

HIMAN

Vedri dane uskrsnuća,
Na veselje svemu svijetu!
Krv božanska danas opra
Grijehe svijeta čitavoga.

Tvoje slavno uskrsnuće
Pobjedniče, Kralju Kriste,
Dariva raj pokajniku,
Nevjernome vjeru vraća.

Anđeli se sveti dive
Milosrdnom Spasitelju:
Supatnika svoga s križa
U veselje vodi vječno.

Čudesno je to otajstvo:
Žrtveno, gle, Božje Janje
Na se uze grijehe svijeta,
Smrću svojom svijet da spasi.

Ima l’ igdje većeg čuda:
Za lijek grijehu velikome
Ljubav Božja Sina daje,
I smrt, evo, život vraća.

Vazmena nek ova slava
Svima bude na spasenje.
Slavnim, Kriste, uskrsnućem
Daruj svoje krštenike.

Ocu slava, slava Sinu,
Slava budi Duhu Svetom.
Darom vječnog uskrsnuća
Sveto Trojstvo nek nas kruni. Amen.

PSALMODIJA

Psalam 1 Dva puta
Blaženi oni koji, u križ se uzdajući, siđoše u krsne vode (Pisac iz 2. st.).

Ant. 1. Ja jesam i savjet moj nije s opakima; ja uživam u Zakonu Gospodnjemu, aleluja.

Blago čovjeku koji ne slijedi savjeta opakih, †
ne staje na putu grešničkom *
i ne sjeda u zbor podrugljivaca,
već uživa u Zakonu Gospodnjemu, *
o Zakonu njegovu misli dan i noć.

On je ko stablo zasađeno pokraj voda tekućica *
što u svoje vrijeme plod donosi;
lišće mu nikad ne vene, *
sve što radi dobrim urodi.

Nisu takvi opaki, ne, nisu takvi! *
Oni su ko pljeva što je vjetar raznosi.
Stoga se opaki neće održati na sudu, *
ni grešnici u zajednici pravednih.

Jer Gospodin zna put pravednih, *
a propast će put opakih.

Slava Ocu. Kako bijaše.
Ant. Ja jesam i savjet moj nije s opakima; ja uživam u Zakonu Gospodnjemu, aleluja.

2. Ant. Zatražio sam od Oca svoga, i dade mi puke u baštinu, aleluja.

Psalam 2 Mesija, kralj pobjednik
Rote se na svetoga Slugu tvoga Isusa, kog pomaza (Dj 4, 27).

Zašto se bune narodi, *
zašto puci ludosti snuju?
Ustaju kraljevi zemaljski, †
knezovi se rote protiv Gospodina *
i Pomazanika njegova:

“Skršimo okove njihove *
i jaram njihov zbacimo!”
Smije se onaj što na nebu stoluje, *
Gospod im se podruguje.
Tad im veli u svom gnjevu, *
žestinom ih on zbunjuje:

“Ta ja kralja svog postavih *
nad Sionom, svojom svetom gorom.”
Obznanjujem odluku Gospodnju: †
Gospodin mi reče: *
“Ti si sin moj, danas te rodih.

Zatraži samo, i dat ću ti puke u baštinu, *
i u posjed krajeve zemaljske.
Vladat ćeš njima palicom gvozdenom *
i razbit ih kao sud lončarski.”

Opametite se sada, vi kraljevi, *
urazumite se, suci zemaljski.
Služite Gospodinu sa strahom, *
s trepetom se pokorite njemu,
da se ne razgnjevi te ne propadnete na putu, *
kad uskoro plane srdžba njegova.
Blago svima *
koji se njemu utječu!

Slava Ocu. Kako bijaše.
Ant. Zatražio sam od Oca svoga, i dade mi puke u baštinu, aleluja.

3. Ant. Sad mogu leći i usnuti, i onda se probuditi jer me Gospodin drži, aleluja.

Psalam 3 Gospodin je štit moj
Isus usnu i probudi se iz sna smrti, jer Gospodin bijaše zaklon njegov (Sv. Irenej).

Gospodine, koliko je tlačitelja mojih, *
koliki se podižu na me!
Mnogi su što o meni zbore: *
“Nema mu spasenja u Bogu!”

Ti si ipak štit moj, Gospodine; *
slavo moja, ti mi glavu podižeš.
Iza svega glasa Gospodinu zavapih, *
i on me usliša sa svete gore svoje.

Sad mogu leć i usnuti, *
i onda se probudit, jer me Gospodin drži.
Ne bojim se tisuća ljudi *
što me opsjedaju dušmanski.
Ustani, Gospodine! *
Spasi me, o Bože moj!

Ti udaraš po obrazu sve neprijatelje moje, *
opakima zube razbijaš.
U Gospodinu je spasenje: *
na tvom narodu tvoj je blagoslov!

Slava Ocu. Kako bijaše.
Ant. Sad mogu leći i usnuti, i onda se probuditi jer me Gospodin drži, aleluja.

PRVO ČITANJE
Iz Poslanice Kološanima blaženoga Pavla, apostola
(3, 1-17)

Novi život u Kristu

Ako ste suuskrsli s Kristom, tražite što je gore, gdje Krist sjedi zdesna Bogu! Za onim gore težite, ne za zemaljskim! Ta umrijeste i život je vaš skriven s Kristom u Bogu! Kad se pojavi Krist, život vaš, tada ćete se i vi s njime pojaviti u slavi.

Umrtvite dakle udove svoje zemaljske: bludnost, nečistoću, strasti, zlu požudu i pohlepu – to idolopoklonstvo! Zbog toga dolazi gnjev Božji na sinove neposlušne. Tim ste putom i vi nekoć hodili, kad ste u tome živjeli. Ali sada i vi odložite sve! Gnjev, srdžba, opakost, hula, prostota van iz vaših usta! Ne varajte jedni druge!

Jer svukoste staroga čovjeka s njegovim djelima i obukoste novoga, koji se obnavlja za spoznanje po slici svoga Stvoritelja! Tu više nema: Grk – Židov, obrezanje – neobrezanje, barbar – skit, rob – slobodnjak, nego sve i u svima – Krist.

Zaodjenite se dakle – kao izabranici Božji, sveti i ljubljeni – u milosrdno srce, dobrostivost, poniznost, blagost, strpljivost te podnosite jedni druge praštajući ako tko ima protiv koga kakvu pritužbu! Kao što je Gospodin vama oprostio, tako i vi!

A povrh svega – ljubav! To je sveza savršenstva. I mir Kristov neka upravlja srcima vašim – mir na koji ste pozvani u jednom tijelu! I zahvalni budite!

Riječ Kristova neka u svem bogatstvu prebiva u vama! U svakoj se mudrosti poučavajte i urazumljujte! Psalmima, hvalospjevima, pjesmama duhovnim od srca pjevajte hvalu Bogu! I sve što god riječju ili djelom činite, sve činite u imenu Gospodina Isusa, zahvaljujući Bogu Ocu po njemu!

OTPJEV Kol 3, 1.2.3.

R. Ako ste suuskrsli s Kristom, tražite što je gore, gdje Krist sjedi zdesna Bogu! * Za onim gore težite, ne za zemaljskim, aleluja.
O. Ta umrijeste, i život je vaš skriven s Kristom u Bogu. * Za onim gore težite, ne za zemaljskim, aleluja.

DRUGO ČITANJE
Iz Govora svetoga Augustina, biskupa

Novo stvorenje u Kristu

Moram govoriti vama netom rođena dječice, mališani u Kristu, novo potomstvo Crkve, milje Očevo, plodnosti Majčina, izdanče blagi, roju novi, cvijete naše dike i rode naše muke, radosti i vijenče moj, svi koji stojite u Gospodinu.

Upravljam vam Apostolove riječi: Obucite se u Gospodina Isusa Krista i ne brinite se oko tjelesnoga u pohotama, da se i životom obučete u onoga kojega ste obukli sakramentima. Jer svi koji ste u Krista kršteni, Krista ste obukli. Nema više ni Židova ni Grka, nema više ni roba ni slobodnjaka, nema više ni muškog ni ženskog, jer ste svi vi jedan u Kristu Isusu.

To je u samoj biti sakramenta: da je sakramenat novoga života koji u ovom vremenu počinje s otpuštanjem svih prošlih grijeha, a dovršit će se u uskrsnuću mrtvih. Krštenjem ste naime zajedno s Kristom ukopani u smrt, da kao što Krist uskrsnu od mertvih, i vi tako hodite u novosti života.

Sada hodite po vjeri dokle god ste na putu daleko od Gospodina: no sigurnim vam je putem postao on kojemu težite, Krist Isus kao čovjek, što se radi nas dostojao postati. On je mnogo miline sačuvao za one koji ga se boje, spreman da je otkrije i udijeli onima koji se u njega uzdaju, kad budemo i u stvarnosti primili ono što sada primismo u nadi.

Danas je osmi dan vašega rođenja. Danas se u vama dovršava pečat vjere, koji je u starih otaca bivao pri tjelesnom obrezanju osmoga dana od tjelesnoga rođenja. Zato i sam Gospodin, skidajući sa sebe u uskrsnuću tjelesnu smrtnost i oživljavajući, istina, ne drugo nego ono isto tijelo ali koje više neće umrijeti, zapečatio je svojim uskrsnućem Gospodnji dan: taj je dan treći poslije njegove muke, a u broju dana poslije subote osmi, i ujedno prvi.

Stoga ste i vi primili zalog Duha, ne doduše još u stvarnosti, ali već u sigurnoj nadi, jer imate sakramenat te stvarnosti, pa ako ste uskrsnuli s Kristom, tražite što je gore, gdje Krist sjedi zdesna Bogu! Za onim gore težite, ne za zemaljskim! Ta umrijeste i život je vaš skriven s Kristom u Bogu. Kad se pojavi Krist, život vaš, tada ćete se i vi s njime pojaviti u slavi.

OTPJEV Kol 3, 3-4; Rim 6, 11

R. Umrijeste i život je vaš skriven s Kristom u Bogu.* Kad se pojavi Krist, Život vaš, tada ćete se i vi s njime pojaviti u slavi, aleluja.
O. Tako i vi: smatrajte sebe mrtvima grijehu, a živima Bogu u Kristu Isusu. * Kad se pojavi Krist, Život vaš, tada ćete se i vi s njime pojaviti u slavi, aleluja.

HIMAN

Tebe Boga hvalimo * tebe Gospodinom priznajemo.
Tebe vječnog Oca * sva zemlja poštuje.
Tebi svi anđeli, * tebi nebesa i sve vlasti.
Tebi kerubi i serafi * kliču bez prestanka:
Svet, svet, svet * Gospodin Bog Sabaot.
Puna su nebesa i zemlja * veličanstva slave tvoje.

Tebe hvali * slavni apostola zbor,
Tebe proroka * dična četa,
Tebe mučenika * svijetla vojska,
Tebe po svem svijetu * sveta uzvisuje Crkva.
Oca * neizmjernog veličanstva,
Časnoga tvojeg istinitog * i jedinoga Sina.
I Svetoga * Tješitelja Duha.

Ti Kralju slave, * Kriste.
Ti si Očev * vjekovječni Sin.
Ti, da za naše spasenje postaneš čovjekom, *
nisi se strašio krila Djevice.
Ti, svladavši oštrinu smrti, *
otvorio si vjernima kraljevstvo nebesko.
Ti sjediš zdesna Bogu * u slavi Očevoj.
Vjerujemo da ćeš doći * kao Sudac.
Tebe, dakle, molimo pomozi svojim slugama, *
koje si otkupio dragocjenom krvlju.
U vječnoj slavi daj, *da se ubrojimo među svete tvoje.

Spasi puk svoj, Gospodine, *
i blagoslovi baštinu svoju.
I vladaj njima * i uzdiži ih u sve vijeke.
Iz dana u dan * blagoslivljamo tebe.
I hvalimo ime tvoje u vijeke * i u vijeke vjekova.
Dostoj se, Gospodine, u dan ovaj *
sačuvati nas od grijeha.
Smiluj se nama, Gospodine, * smiluj se nama.
Nek bude milosrđe tvoje, Gospodine, nad nama *
kako se ufamo u tebe.
U tebe se, Gospodine, ufam: *
o da ne budem postiđen dovijeka!

MOLITVA
Bože vječnog milosrđa, ti svake godine vazmenim slavljem užižeš vjeru svoga svetog naroda. Umnoži u nama milost, da sve dublje shvaćamo što je krst koji nas je oprao; što je Duh koji nas je nanovo rodio; što je krv koja nas je otkupila. Po Gospodinu.

ZAKLJUČAK
Blagoslivljajmo Gospodina! Aleluja, aleluja!
O. Bogu hvala. Aleluja, aleluja!

Povratak na časoslov