Povečerje

SRIJEDA
POVEČERJE

† Bože, u pomoć mi priteci.
O. Gospodine, pohiti da mi pomogneš.
Slava Ocu. Kako bijaše. Aleluja.

Ispit savjesti ili razmišljanje o proteklom danu. Kod zajedničkog moljenja može se obaviti pokajnički čin kao u misnom slavlju.

Himan

Otkupitelju svijeta blag,
Božanski Spase, Isuse,
Ti vječna Riječi Očeva,
I vjernih sviju Čuvaru !

Ti Vladar sveg si stvorenog,
Vremena Rasporeditelj:
Sad tijelu našem umornom
Udijeli smiren počinak.

Ti Pobjedniče svakog zla,
Od Zloga nas oslobañaj,
Od njegovih nas zasjeda
Obrani, blag, i očuvaj.

Odmori snom nam udove,
Za dobra djela spremi nas.
Da budno tebe čekamo
O drugom tvome Dolasku.

Gospodinu Trojedinom
Nek bude slava vječita
Da svet i blažen počinak,
U vječnosti nam udijeli. Amen

PSALMODIJA

Ant. Aleluja, aleluja, aleluja.

PSALMODIJA

Ps 31 (30), 1-6. Molitva u nevolji i zahvala za uslišenje
Oče, u ruke tvoje predajem duh svoj (Lk 23, 46).

Tebi se, Gospodine, utječem, +
o da se ne postidim nikada: *
u svojoj me pravdi izbavi!

Prikloni k meni uho svoje, *
pohiti da me oslobodiš!
Budi mi hrid zaštite, *
tvrđava spasenja.

Jer ti si hrid moja, tvrđava moja, *
radi svoga imena vodi me i ravnaj.
Izvuci me iz mreže koju mi zapeše, *
jer ti si moje utočište.

U tvoje ruke predajem duh svoj: *
otkupi me, Gospodine, Bože vjerni.

Slava Ocu. Kako bijaše

Ps 130 (129). Pouzdanje u Boga
On će spasiti narod svoj od grijeha njegovih (Mt 1, 21).

Iz dubine, Gospodine, vapijem tebi: *
+ Gospodine, usliši glas moj!
Neka pazi uho tvoje *
na glas moga vapaja!

Ako se, Gospodine, grijeha budeš spominjao, *
Gospodine, tko će opstati?
Al’ u tebe je praštanje, *
da bismo ti služili.
U Gospodina ja se uzdam, *
duša se moja u njegovu uzda riječ.

Duša moja čeka Gospodina *
više no zoru straža noćna;
više no zoru straža noćna *
nek Izrael čeka Gospodina.

Jer je u Gospodina milosrđe *
i obilno je u njega otkupljenje;
on će otkupiti Izraela *
od svih grijeha njegovih.

Slava Ocu. Kako bijaše.
Ant. Aleluja, aleluja, aleluja.

KRATKO ČITANJE Ef 4, 26-27. 31-32
Srdite se, ali ne griješite! Sunce nek ne zađe nad vašom srdžbom i ne dajte mjesta đavlu. Daleko od vas svaka gorčina, i srdžba, i gnjev, i vika, i hula sa svom opakošću! Naprotiv! Budite jedni drugima dobrostivi, milosrdni; praštajte jedni drugima kao što i Bog u Kristu nama oprosti.

Kratki otpjev
R. U ruke tvoje, Gospodine, predajem duh svoj, * aleluja, aleluja. U ruke.
O. Otkupio si nas, Gospodine, Bože vjerni. * Aleluja, aleluja.. Slava Ocu. U ruke.

EVANĐEOSKI HVALOSPJEV Lk 2, 29-32

Ant. Brani nas, Gospodine, dok bdijemo, čuvaj nas dok spavamo da bdijemo s Kristom i počivamo u miru.

†Sad otpuštaš slugu svoga, Gospodaru, *
po riječi svojoj, u miru!
Ta vidješe oči moje *
spasenje tvoje,
koje si pripravio *
pred licem sviju naroda.
Svjetlost na prosvjetljenje naroda, *
i slavu puka svoga izraelskoga.

Slava Ocu. Kako bijaše.
Ant. Brani nas, Gospodine, dok bdijemo, čuvaj nas dok spavamo da bdijemo s Kristom i počivamo u miru.

MOLITVA
Gospodine Isuse Kriste, ti si blag i krotak te daješ slatki jaram i lako breme onima koji idu za tobom. Primi, molimo te, naše današnje naume i naš rad i udijeli nam počinak koji će nam pomoći da ti još spremnije služimo. Koji živiš.

Mirnu noć i sretan svršetak udijelio nam svemogući Gospodin. Amen.

ANTIFONA BLAŽENE DJEVICE MARIJE
Kraljice neba, raduj se, aleluja,
Jer koga si bila dostojna nositi, aleluja,
Uskrsnu kako je rekao, aleluja,
Moli za nas Boga, aleluja,
Veseli se i raduj, djevice Marijo, aleluja,
Jer uskrsnu Gospodine uistinu, aleluja!

Povratak na časoslov