Povečerje

UTORAK
POVEČERJE

R. Bože, u pomoć mi priteci.
O. Gospodine, pohiti da mi pomogneš. Slava Ocu. Kako bijaše. Aleluja.

Ispit savjesti ili razmišljanje o proteklom danu. Kod zajedničkog moljenja može se obaviti pokajnički čin kao u misnom slavlju.

HIMAN
Već mrak se hvata, gine dan,
O Stvoritelju, čuj nam glas,
Po beskrajnoj ti blagosti
Iznad nas bdij i štiti nas.

Nek srca naša miruju
I tebe kroz noć sanjaju.
Nek tvoju slavu vječitu
Do zore, tiha, pjevaju.

Za život čestit molimo,
Obnovi našu gorljivost.
Nek tvoja svjetlost obasja
Zle sjene što ih tama tka.

Podijeli, Oče milostiv,
Po Kristu našem Isusu
U vijeke koji sa Tobom
I Duhom vlada Presvetim. Amen.

PSALMODIJA

Ant. Gospodine, lica svojega preda mnom ne skrivaj, jer k tebi dušu uzdižem.

Ps 143 (142), 1-11. Molitva u nevolji
Čovjek se ne opravdava po djelima Zakona, nego vjerom u Isusa Krista (Gal 2, 16).

Gospodine, usliši moju molitvu, +
u vjernosti svojoj prikloni uho mojim vapajima *
u pravednosti me svojoj usliši!

Ne idi na sud sa slugom svojim, *
jer nitko živ nije pravedan pred tobom!
Jer, dušmanin mi dušu progoni, *
o zemlju pritisnu život moj;
u tmine me baci da stanujem *
kao oni koji su davno umrli.

Duh moj već zamire u meni, *
srce mi trne u grudima.
Spominjem se dana minulih, +
mislim o svim djelima tvojim, *
o djelima ruku tvojih razmišljam.
Ruke svoje za tobom pružam, *
duša moja ko suha zemlja za tobom žeđa.

Usliši me brzo, Gospodine, *
dah moj već je na izmaku!
Lica svojeg preda mnom ne skrivaj, *
da ne postanem kao oni koji u grob silaze!

Objavi mi jutrom dobrotu svoju, *
jer se uzdam u tebe.
Put mi kaži kojim ću krenuti, *
jer tebi dušu uzdižem.

Izbavi me, Gospodine, od mojih dušmana, *
tebi ja se utječem.
Nauči me da vršim volju tvoju, *
jer ti si Bog moj.

Duh tvoj dobri *
nek me po ravnu putu vodi!
Zbog imena svog, Gospodine, poživi me, *
zbog svoje pravednosti
dušu mi izvedi iz tjeskobe!

Slava Ocu. Kako bijaše.
Ant. Gospodine, lica svojeg preda mnom ne skrivaj jer k tebi dušu uzdižem.

ČITANJE 1 Pt5, 8-9
Otrijeznite se! Bdijte! Protivnik vaš, đavao, kao ričući lav obilazi tražeći koga da proždre. Oprite mu se čvrsti u vjeri, znajući da vaša braća u svijetu podnose iste patnje!

Kratki otpjev
R. U ruke tvoje, Gospodine, predajem duh svoj. * Aleluja, aleluja.
O. Otkupio si nas, Gospodine, Bože vjerni. * Alerluja, aleluja. Slava Ocu. U ruke.

EVANĐEOSKI HVALOSPJEV Lk 2, 29-32

Ant.Brani nas, Gospodine, dok bdijemo, čuvaj nas dok spavamo da bdijemo s Kristom i počivamo u miru.

† Sad otpuštaš slugu svoga, Gospodaru, *
po riječi svojoj, u miru!
Ta vidješe oči moje *
spasenje tvoje,
koje si pripravio *
pred licem sviju naroda.
Svjetlost na prosvjetljenje naroda, *
i slavu puka svoga izraelskoga.

Slava Ocu. Kako bijaše.
Ant. Brani nas, Gospodine, dok bdijemo, čuvaj nas dok spavamo da bdijemo s Kristom i počivamo u miru.

MOLITVA
Rasvijetli, Gospodine, dobrostivo ovu noć. Daj da mi, djeca tvoja, usnemo u miru te u tvoje ime radosno ustanemo na svjetlost novog dana. Po Kristu.

Mirnu noć i sretan svršetak udijelio nam svemogući Gospodin. Amen.

ANTIFONA BLAŽENE DJEVICE MARIJE

Pod obranu se tvoju utječemo, sveta Bogorodice,
ne odbij nam molbe u potrebama našim,
nego nas od svih pogibli uvijek oslobodi,
Djevice slavna i blagoslovljena,
Gospo naša, posrednice naša,
zagovornice naša!
Sa svojim nas Sinom pomiri,
svojemu nas Sinu preporuči,
svojemu nas Sinu izruči!

Povratak na časoslov