Povečerje

POVEČERJE
PONEDJELJAK

† Bože, u pomoć mi priteci.
O. Gospodine, pohiti da mi pomogneš.
Slava Ocu. Kako bijaše.

Ispit savjesti ili razmišljanje o proteklom danu. Kod zajedničkog moljenja može se obaviti pokajnički čin kao u misnom slavlju.

Ant. Aleluja, aleluja, aleluja.

Psalam 4 Večernja zahvalna molitva
Divnim učini Gospodin Krista, koga uskrisi od mrtvih (Sv. Augustin).

Kad zazovem, usliši me, Bože, pravdo moja, †
ti što me u tjeskobi izbavi: *
smiluj mi se, usliši moju molitvu!
Sinovi čovječji, dokle će vam srca ostati tvrda? *
Zašto ispraznost ljubite, opsjenu slijedite?
Znajte: Gospodin čudesno uzvisuje prijatelja svoga; *
Gospodin će me uslišiti kad ga zazovem.
Dršćite i ne griješite, *
na svojim ležajima razmislite i zanijemite.
Prinesite žrtve pravedne, *
u Gospodina se uzdajte!
Mnogi govore: “Tko će nam pokazati sreću?” *
Obasjaj nas, Gospodine, svjetlom svoga lica!
Više si u srce moje ulio radosti *
nego kad obilno rode pšenica i vino.
Čim legnem, odmah u miru i usnem, *
jer mi samo ti, Gospodine,
daješ miran počinak.

Slava Ocu. Kako bijaše.

Psalam134 Noćne hvale u Hramu
Hvalite Boga našega, sve sluge njegove, i mali i veliki! (Otk 19, 5)

Sad, blagoslivljajte Gospodina, *
sve sluge Gospodnje
što stojite u Domu Gospodnjemu, *
u noćnim satima!

Dižite svoje ruke prema Svetištu *
i Gospodina blagoslivljajte!
“Blagoslovio te sa Siona Gospodin *
koji stvori nebo i zemlju!”

Slava Ocu. Kako bijaše.
Ant. Aleluja, aleluja, aleluja.

Kratko Čitanje Pnz 6, 4-7
Čuj, Izraele! Gospodin je Bog naš, Gospodin je jedan! Zato ljubi Gospodina, Boga svoga, svim srcem svojim, svom dušom svojom i svom snagom svojom! Riječi ove što ti ih danas naređujem, neka ti se urežu u srce. Napominji ih svojim sinovima. Govori im o njima kad sjediš u svojoj kući i kad ideš putem; kad lijegaš i kad ustaješ.
Otpjev
Ovo je dan što ga učini Gospodin: kličimo i radujmo se u njemu, aleluja.

Evanđeoski hvalospjev – Šimunov Lk 2, 29-32

Ant. Brani nas, Gospodine, dok bdijemo, čuvaj nas dok spavamo da bdijemo s Kristom i počivamo u miru.

† Sad otpuštaš slugu svoga, Gospodaru, *
po riječi svojoj, u miru!
Ta vidješe oči moje *
spasenje tvoje,
koje si pripravio *
pred licem sviju naroda.
Svjetlost na prosvjetljenje naroda, *
i slavu puka svoga izraelskoga.
Slava Ocu. Kako bijaše.
Ant. Brani nas, Gospodine, dok bdijemo, čuvaj nas dok spavamo da bdijemo s Kristom i počivamo u miru.

Molitva
Danas smo, Gospodine, proslavili otajstvo uskrsnuća tvoga Sina. Smjerno te molimo: daj da sigurni od svakoga zla počivamo u miru te radosno sutra ustanemo i tebi hvalu dademo. Po Kristu.

Mirnu noć i sretan svršetak udijelio nam svemogući Gospodin.
O. Amen.

ANTIFONA BL. DJEVICE MARIJE

Kraljice neba, raduj se, aleluja,
Jer koga si bila dostojna nositi, aleluja,
Uskrsnu kako je rekao, aleluja,
Moli za nas Boga, aleluja,
Veseli se i raduj, djevice Marijo, aleluja,
Jer uskrsnu Gospodine uistinu, aleluja!

Povratak na časoslov