Jutarnja

VAZMENA SUBOTA (OSMINA)

JUTARNJA

† Bože, u pomoć mi priteci!
O. Gospodine, pohiti da mi pomogneš!
Slava Ocu. Kako bijaše. Aleluja.

HIMAN

Već zora rumen prosipa,
U visu pjesme ore se,
Pun slavlja svijet odjekuje,
Od groze urla pakao.

Oslobođene očeve
Iz tamnog smrtnog podzemlja
U svijetli život izvodi
Nebeski Kralj svemogući.

Stražari grob mu čuvali
I pečatio kamen ga,
A u grob svoj ko pobjednik
On sada smrt sahranjuje.

I viče sjajan anđeo:
Nek pjesme grobne svrše se,
Tugovat, plakat prestajte:
Zatirač smrti uskrsnu!

Da budeš vazda, Isuse,
Veselje naše uskrsno,
Preporođene izbavi
Od grijeha smrti užasne.

Sva slava Ocu vječnomu
I uskrslomu Sinu mu,
Sa Tješiteljem Presvetim
U vječne vijeke vjekova. Amen.

PSALMODIJA

1. Ant. Nastade žestok potres jer anđeo Gospodnji siđe s neba, aleluja.

Psalam 63 (62)

O Bože, ti si Bog moj: *
jutrom rano tebe tražim;
tebe žeđa duša moja, tebe želi tijelo moje, *
kao zemlja suha, žedna, bezvodna.
U Svetištu sam tebe motrio *
gledajuć ti moć i slavu.
Ljubav je tvoja bolja od života, *
moje će te usne slavit.

Tako ću te slavit za života, *
u tvoje ću ime ruke dizati.
Duša će mi biti kao sala i mrsa sita, *
hvalit ću te kliktavim ustima.
Na postelji se tebe spominjem, *
u bdjenjima noćnim mislim na tebe.
Ti postade meni pomoć, *
kličem u sjeni krila tvojih.

Duša se moja k tebi privija, *
desnica me tvoja drži.

Slava Ocu. Kako bijaše.
Ant. Nastade žestok potres jer anđeo Gospodnji siđe s neba, aleluja.

Ant. 2. Lice mu bijaše kao munja , a odjeća bijela kao snijeg, aleluja.

Hvalospjev (Dn 3, 57-88. 56)

Sva djela Gospodnja, blagoslivljajte Gospoda: *
hvalite i uzvisujte ga dovijeka!
Anđeli Gospodnji, blagoslivljajte Gospoda: *
hvalite i uzvisujte ga dovijeka!
Nebesa, blagoslivljajte Gospoda: *
hvalite i uzvisujte ga dovijeka!
Sve vode nad nebesima, blagoslivljajte Gospoda: *
hvalite i uzvisujte ga dovijeka!
Sve sile Gospodnje, blagoslivljajte Gospoda: *
hvalite i uzvisujte ga dovijeka!
Sunce i mjeseče, blagoslivljajte Gospoda: *
hvalite i uzvisujte ga dovijeka!
Zvijezde nebeske, blagoslivljajte Gospoda: *
hvalite i uzvisujte ga dovijeka!
Sve kiše i rose, blagoslivljajte Gospoda: *
hvalite i uzvisujte ga dovijeka!
Svi vjetrovi, blagoslivljajte Gospoda: *
hvalite i uzvisujte ga dovijeka!
Ognju i žare, blagoslivljajte Gospoda: *
hvalite i uzvisujte ga dovijeka!
Studeni i vrućino, blagoslivljajte Gospoda: *
hvalite i uzvisujte ga dovijeka!
Rose i mrazovi, blagoslivljajte Gospoda: *
hvalite i uzvisujte ga dovijeka!
Lede i studeni, blagoslivljajte Gospoda: *
hvalite i uzvisujte ga dovijeka!
Tuče i snijezi, blagoslivljajte Gospoda: *
hvalite i uzvisujte ga dovijeka!
Noći i dani blagoslivljajte Gospoda: *
hvalite i uzvisujte ga dovijeka!
Svjetlo i tmino, blagoslivljajte Gospoda: *
hvalite i uzvisujte ga dovijeka!
Munje i oblaci, blagoslivljajte Gospoda: *
hvalite i uzvisujte ga dovijeka!
Zemlja neka blagoslivlje Gospoda: *
neka ga hvali i uzvisuje dovijeka!
Bregovi i brežuljci, blagoslivljajte Gospoda: *
hvalite i uzvisujte ga dovijeka!
Sve raslinstvo na zemlji, blagoslivljaj Gospoda: *
hvalite i uzvisujte ga dovijeka!
Izvori, blagoslivljajte Gospoda: *
hvalite i uzvisujte ga dovijeka!
Mora i rijeke, blagoslivljajte Gospoda: *
hvalite i uzvisujte ga dovijeka!
Kitovi i sve što se miče u vodama,
blagoslivljajte Gospoda: *
hvalite i uzvisujte ga dovijeka!
Ptice nebeske, blagoslivljajte Gospoda: *
hvalite i uzvisujte ga dovijeka!
Sve divlje i pitome životinje,
blagoslivljajte Gospoda: *
hvalite i uzvisujte ga dovijeka!
Sinovi ljudski, blagoslivljajte Gospoda: *
hvalite i uzvisujte ga dovijeka!
Izraele, blagoslivljaj Gospoda: *
hvali i uzvisuj ga dovijeka!
Svećenici Gospodnji, blagoslivljajte Gospoda: *
hvalite i uzvisujte ga dovijeka!
Sluge Gospodnje, blagoslivljajte Gospoda: *
hvalite i uzvisujte ga dovijeka!
Dusi i duše pravednih, blagoslivljajte Gospoda: *
hvalite i uzvisujte ga dovijeka!
Sveti i ponizni srcem, blagoslivljajte Gospoda: *
hvalite i uzvisujte ga dovijeka!
Hananijo, Azarjo, Mišaele,
blagoslivljajte Gospoda: *
hvalite i uzvisujte ga dovijeka!
Blagoslivljajmo Oca, Sina sa Svetim Duhom, *
hvalimo i uzvisujmo ga dovijeka!
Blagoslovljen budi, Gospodine,
na svodu nebeskom, *
hvaljen i slavljen dovijeka!
Ne govori se Slava Ocu

Ant. Lice mu bijaše kao munja , a odjeća bijela kao snijeg, aleluja.

Ant. 3. Anđeo progovori ženama: Ne bojte se! Ta znam: Isusa raspetoga tražite, aleluja!

Psalam 149

Pjevajte Gospodinu pjesmu novu, *
i u zboru pobožnika hvalu njegovu!
Nek se raduje Izrael Stvoritelju svojem! *
Kralju svom neka klikću sinovi Siona!

Neka u kolu hvale ime njegovo *
bubnjem i citrom neka ga slave!
Jer Gospodin ljubi narod svoj, *
spasenjem ovjenčava ponizne!

Neka se sveti raduju u slavi, *
neka kliču s ležaja svojih!
Nek im pohvale Božje budu na ustima, *
mačevi dvosjekli u rukama,

da nad pucima izvrše odmazdu, *
i kaznu nad narodima:
da im kraljeve bace u lance, *
a odličnike u okove gvozdene;
da na njima izvrše sud davno napisan: *
nek bude načast svim pobožnicima njegovim!

Slava Ocu. Kako bijaše.
Ant. Anđeo progovori ženama: Ne bojte se! Ta znam: Isusa raspetoga tražite, aleluja!

KRATKO ČITANJE Rim 14, 7-9
Nitko od nas sebi ne živi, nitko sebi ne umire. Doista, ako živimo, Gospodinu živimo, i ako umiremo, Gospodinu umiremo. Živimo li, dakle, ili umiremo – Gospodinovi smo. Ta Krist zato umrije i oživje da gospodar bude i mrtvima i živima.

Umjesto kratkog otpjeva:

Ant. Ovo je dan što ga učini Gospodin:
kličimo i radujmo se u njemu, aleluja.

EVANĐEOSKI HVALOSPJEV – BLAGOSLOVLJEN Lk 1, 68-79

Ant. Uskrsnuvši Isus prvoga dana u tjednu, ukaza se najprije Mariji Magdaleni iz koje bijaše istjerao sedam zloduha, aleluja.

†Blagoslovljen Gospodin Bog Izraelov, *
što pohodi i otkupi narod svoj!
Podiže nam snagu spasenja *
u domu Davida, sluge svojega,
kao što obeća *
na usta svetih proroka svojih odvijeka:
spasiti nas od neprijatelja naših *
i od ruke sviju koji nas mrze;
iskazati dobrotu ocima našim *
i sjetiti se Saveza svetoga svojega,
zakletve kojom se zakle Abrahamu, ocu našemu: *
da će nam dati
te mu, izbavljeni iz ruku neprijatelja, *
služimo bez straha
u svetosti i pravednosti pred njim *
u sve dane svoje.

A ti, dijete, prorok ćeš se Svevišnjega zvati *
jer ćeš ići pred Gospodinom da mu
pripraviš putove,
da pružiš spoznaju spasenja narodu njegovu *
po otpuštenju grijeha njihovih,
darom premilosrdnog srca Boga našega *
po kojem će nas pohoditi Mlado Sunce s visine
da obasja one što sjede u tmini i sjeni smrtnoj *
da upravi noge naše na put mira.

Slava Ocu. Kako bijaše.
Ant. Uskrsnuvši Isus prvoga dana u tjednu, ukaza se najprije Mariji Magdaleni iz koje bijaše istjerao sedam zloduha, aleluja.

MOLBENICA
Radosno se pomolimo Kristu, kruhu života, koji će u posljednji dan uskrisiti sve koji se hrane sa stola njegove riječi i tijela:
Daj nam, Gospodine, mir i radost.

Sine Božji, koji si uskrsnuo od mrtvih, Početniče života,
– blagoslovi i posveti nas i svu svoju braću.
Daj nam, Gospodine, mir i radost.

Ti daješ mir i radost svima koji u tebe vjeruju;
– daj nam hoditi kao djeci svjetlosti i radovati se s tvoje pobjede.
Daj nam, Gospodine, mir i radost.

Umnoži vjeru svoje Crkve koja putuje ovom zemljom
– da svijetu daje svjedočanstvo tvoga uskrsnuća.
Daj nam, Gospodine, mir i radost.

Ti si mnogo pretrpio i onda u slavu Očevu ušao;
– obrati plač žalosnih u radost.
Daj nam, Gospodine, mir i radost.

Oče naš, koji jesi na nebesima, sveti se ime tvoje,
dođi kraljevstvo tvoje,
budi volja tvoja
kako na nebu tako i na zemlji.
Kruh kaš svagdanji daj nam danas,
i otpusti nam duge naše
kako i mi otpuštamo dužnicima našim;
i ne uvedi nas u napast,
nego izbavi nas od zla.

MOLITVA
Bože, ti milošću povećavaš broj vjernika. Pogledaj svoj izabrani narod: odjeni bijelom haljinom besmrtnosti sve koji su krštenjem rođeni na novi život. Po Gospodinu.

† Blagoslovio nas svemogući Bog, sačuvao od svakoga zla i priveo nas u život vječni. Amen.

Povratak na časoslov