Jutarnja

VAZMENI PETAK (OSMINA)

JUTARNJA

† Bože, u pomoć mi priteci!
O. Gospodine, pohiti da mi pomogneš!
Slava Ocu. Kako bijaše. Aleluja.

HIMAN

Već zora rumen prosipa,
U visu pjesme ore se,
Pun slavlja svijet odjekuje,
Od groze urla pakao.

Oslobođene očeve
Iz tamnog smrtnog podzemlja
U svijetli život izvodi
Nebeski Kralj svemogući.

Stražari grob mu čuvali
I pečatio kamen ga,
A u grob svoj ko pobjednik
On sada smrt sahranjuje.

I viče sjajan anđeo:
Nek pjesme grobne svrše se,
Tugovat, plakat prestajte:
Zatirač smrti uskrsnu!

Da budeš vazda, Isuse,
Veselje naše uskrsno,
Preporođene izbavi
Od grijeha smrti užasne.

Sva slava Ocu vječnomu
I uskrslomu Sinu mu,
Sa Tješiteljem Presvetim
U vječne vijeke vjekova. Amen.

PSALMODIJA

1. Ant. Nastade žestok potres jer anđeo Gospodnji siđe s neba, aleluja.

Psalam 63 (62)

O Bože, ti si Bog moj: *
jutrom rano tebe tražim;
tebe žeđa duša moja, tebe želi tijelo moje, *
kao zemlja suha, žedna, bezvodna.
U Svetištu sam tebe motrio *
gledajuć ti moć i slavu.
Ljubav je tvoja bolja od života, *
moje će te usne slavit.

Tako ću te slavit za života, *
u tvoje ću ime ruke dizati.
Duša će mi biti kao sala i mrsa sita, *
hvalit ću te kliktavim ustima.
Na postelji se tebe spominjem, *
u bdjenjima noćnim mislim na tebe.
Ti postade meni pomoć, *
kličem u sjeni krila tvojih.

Duša se moja k tebi privija, *
desnica me tvoja drži.

Slava Ocu. Kako bijaše.
Ant. Nastade žestok potres jer anđeo Gospodnji siđe s neba, aleluja.

Ant. 2. Lice mu bijaše kao munja , a odjeća bijela kao snijeg, aleluja.

Hvalospjev (Dn 3, 57-88. 56)

Sva djela Gospodnja, blagoslivljajte Gospoda: *
hvalite i uzvisujte ga dovijeka!
Anđeli Gospodnji, blagoslivljajte Gospoda: *
hvalite i uzvisujte ga dovijeka!
Nebesa, blagoslivljajte Gospoda: *
hvalite i uzvisujte ga dovijeka!
Sve vode nad nebesima, blagoslivljajte Gospoda: *
hvalite i uzvisujte ga dovijeka!
Sve sile Gospodnje, blagoslivljajte Gospoda: *
hvalite i uzvisujte ga dovijeka!
Sunce i mjeseče, blagoslivljajte Gospoda: *
hvalite i uzvisujte ga dovijeka!
Zvijezde nebeske, blagoslivljajte Gospoda: *
hvalite i uzvisujte ga dovijeka!
Sve kiše i rose, blagoslivljajte Gospoda: *
hvalite i uzvisujte ga dovijeka!
Svi vjetrovi, blagoslivljajte Gospoda: *
hvalite i uzvisujte ga dovijeka!
Ognju i žare, blagoslivljajte Gospoda: *
hvalite i uzvisujte ga dovijeka!
Studeni i vrućino, blagoslivljajte Gospoda: *
hvalite i uzvisujte ga dovijeka!
Rose i mrazovi, blagoslivljajte Gospoda: *
hvalite i uzvisujte ga dovijeka!
Lede i studeni, blagoslivljajte Gospoda: *
hvalite i uzvisujte ga dovijeka!
Tuče i snijezi, blagoslivljajte Gospoda: *
hvalite i uzvisujte ga dovijeka!
Noći i dani blagoslivljajte Gospoda: *
hvalite i uzvisujte ga dovijeka!
Svjetlo i tmino, blagoslivljajte Gospoda: *
hvalite i uzvisujte ga dovijeka!
Munje i oblaci, blagoslivljajte Gospoda: *
hvalite i uzvisujte ga dovijeka!
Zemlja neka blagoslivlje Gospoda: *
neka ga hvali i uzvisuje dovijeka!
Bregovi i brežuljci, blagoslivljajte Gospoda: *
hvalite i uzvisujte ga dovijeka!
Sve raslinstvo na zemlji, blagoslivljaj Gospoda: *
hvalite i uzvisujte ga dovijeka!
Izvori, blagoslivljajte Gospoda: *
hvalite i uzvisujte ga dovijeka!
Mora i rijeke, blagoslivljajte Gospoda: *
hvalite i uzvisujte ga dovijeka!
Kitovi i sve što se miče u vodama,
blagoslivljajte Gospoda: *
hvalite i uzvisujte ga dovijeka!
Ptice nebeske, blagoslivljajte Gospoda: *
hvalite i uzvisujte ga dovijeka!
Sve divlje i pitome životinje,
blagoslivljajte Gospoda: *
hvalite i uzvisujte ga dovijeka!
Sinovi ljudski, blagoslivljajte Gospoda: *
hvalite i uzvisujte ga dovijeka!
Izraele, blagoslivljaj Gospoda: *
hvali i uzvisuj ga dovijeka!
Svećenici Gospodnji, blagoslivljajte Gospoda: *
hvalite i uzvisujte ga dovijeka!
Sluge Gospodnje, blagoslivljajte Gospoda: *
hvalite i uzvisujte ga dovijeka!
Dusi i duše pravednih, blagoslivljajte Gospoda: *
hvalite i uzvisujte ga dovijeka!
Sveti i ponizni srcem, blagoslivljajte Gospoda: *
hvalite i uzvisujte ga dovijeka!
Hananijo, Azarjo, Mišaele,
blagoslivljajte Gospoda: *
hvalite i uzvisujte ga dovijeka!
Blagoslivljajmo Oca, Sina sa Svetim Duhom, *
hvalimo i uzvisujmo ga dovijeka!
Blagoslovljen budi, Gospodine,
na svodu nebeskom, *
hvaljen i slavljen dovijeka!
Ne govori se Slava Ocu

Ant. Lice mu bijaše kao munja , a odjeća bijela kao snijeg, aleluja.

Ant. 3. Anđeo progovori ženama: Ne bojte se! Ta znam: Isusa raspetoga tražite, aleluja!

Psalam 149

Pjevajte Gospodinu pjesmu novu, *
i u zboru pobožnika hvalu njegovu!
Nek se raduje Izrael Stvoritelju svojem! *
Kralju svom neka klikću sinovi Siona!

Neka u kolu hvale ime njegovo *
bubnjem i citrom neka ga slave!
Jer Gospodin ljubi narod svoj, *
spasenjem ovjenčava ponizne!

Neka se sveti raduju u slavi, *
neka kliču s ležaja svojih!
Nek im pohvale Božje budu na ustima, *
mačevi dvosjekli u rukama,

da nad pucima izvrše odmazdu, *
i kaznu nad narodima:
da im kraljeve bace u lance, *
a odličnike u okove gvozdene;
da na njima izvrše sud davno napisan: *
nek bude načast svim pobožnicima njegovim!

Slava Ocu. Kako bijaše.
Ant. Anđeo progovori ženama: Ne bojte se! Ta znam: Isusa raspetoga tražite, aleluja!

KRATKO ČITANJE Dj 5, 30-32
Bog otaca naših uskrisi Isusa, kojega vi smakoste, objesivši ga na drvo. Njega Bog desnicom svojom uzvisi za Začetnika i Spasitelja, da obraćenjem podari Izraela i oproštenjem grijeha. I mi smo svjedoci tih događaja, i Duh Sveti kojega dade Bog onima što mu se pokoravaju.

Otpjev:

Ant. Ovo je dan što ga učini Gospodin:
kličimo i radujmo se u njemu, aleluja.

EVANĐEOSKI HVALOSPJEV – BLAGOSLOVLJEN Lk 1, 68-79

Ant. To se već treći put očitova Isus učenicima pošto uskrsnu od mrtvih, aleluja.

Bla†goslovljen Gospodin Bog Izraelov, *
što pohodi i otkupi narod svoj!

Podiže nam snagu spasenja *
u domu Davida, sluge svojega,
kao što obeća *
na usta svetih proroka svojih odvijeka:
spasiti nas od neprijatelja naših *
i od ruke sviju koji nas mrze;
iskazati dobrotu ocima našim *
i sjetiti se Saveza svetoga svojega,
zakletve kojom se zakle Abrahamu, ocu našemu: *
da će nam dati
te mu, izbavljeni iz ruku neprijatelja, *
služimo bez straha
u svetosti i pravednosti pred njim *
u sve dane svoje.

A ti, dijete, prorok ćeš se Svevišnjega zvati *
jer ćeš ići pred Gospodinom da mu
pripraviš putove,
da pružiš spoznaju spasenja narodu njegovu *
po otpuštenju grijeha njihovih,
darom premilosrdnog srca Boga našega *
po kojem će nas pohoditi Mlado Sunce s visine
da obasja one što sjede u tmini i sjeni smrtnoj *
da upravi noge naše na put mira.

Slava Ocu. Kako bijaše.
Ant. To se već treći put očitova Isus učenicima pošto uskrsnu od mrtvih, aleluja.

MOLBENICA
Usrdnom se molbom utecimo Bogu Ocu koji nam po Kristovu uskrsnuću dade novi život:
Prosvijetli nas Kristovim sjajem.

Bože, ti si svojim djelima očitovao staru rasporedbu, zemlju si stvorio i vjeran ostaješ svim pokoljenjima:
– usliši nas, dobri Oče.
Prosvijetli nas Kristovim sjajem.

Očisti nas čistoćom svoje istine i naše korake upravljaj u svetosti srca
– da radimo što je pravedno i tebi ugodno.
Prosvijetli nas Kristovim sjajem.

Obasjaj nas sjajem svoga lica
– da se oslobođeni od grijeha ispunimo dobrima tvoga doma.
Prosvijetli nas Kristovim sjajem.

Ti si svojim apostolima dao mir,
– daj svoj mir svima nama koji živimo na ovoj zemlji.
Prosvijetli nas Kristovim sjajem.

Oče naš, koji jesi na nebesima,
sveti se ime tvoje,dođi kraljevstvo tvoje,
budi volja tvoja
kako na nebu tako i na zemlji.
Kruh kaš svagdanji daj nam danas,
i otpusti nam duge naše
kako i mi otpuštamo dužnicima našim;
i ne uvedi nas u napast,
nego izbavi nas od zla.

MOLITVA
Svemogući Bože, ti si vazmenim otajstvom obnovio savez sa svojim narodom. Daj da ono što vjerom slavimo u životu nasljedujemo. Po Gospodinu.

† Blagoslovio nas svemogući Bog, sačuvao od svakoga zla i priveo nas u život vječni. Amen

Povratak na časoslov