Jutarnja

ČETVRTAK 2. VAZMENOG TJEDNA

JUTARNJA

† Bože, u pomoć mi priteci!
O. Gospodine, pohiti da mi pomogneš!
Slava Ocu. Kako bijaše. Aleluja.

HIMAN

Crkvo, novi grade sveti,
Pjevaj danas pjesmu novu!
Uskrsnuća nada, evo,
Smrtnicima svima svanu!

Starog zmaja Vođ naš svlada
Lav iz roda Judinoga.
Silnim glasom mrtve zove:
“Ustajte na život novi!”

Plijen sav Isus đavlu ote
Slavnim svojim uskrsnućem.
Silan narod krvlju steče
Žrtvovano Janje Božje.

Pastir Dobri cijenom krvi
Stado svoje odsvud skuplja.
Kraljevstvo je odsad Božje
Zemlja, nebo, svemir cijeli.

Slavnom Kralju pobjedniku
Molbe žarke upravimo:
Da nas nakon zemskog boja
S pobjedničkom krunom čeka.

Vazmena nek ova slava
Svima bude na spasenje.
Slavnim, Kriste, uskrsnućem
Daruj svoje krštenike.

Ocu slava, slava Sinu,
Slava budi Duhu Svetom.
Darom vječnog uskrsnuća
Sveto Trojstvo nek nas kruni. Amen.

PSALMODIJA

Ant. 1. Ja sam trs, vi loze, aleluja..

Ps 80 (79). Molitva za obnovu posječena vinograda
Dođi, Gospodine Isuse (Otk 22, 20).

Čuj, pastiru Izraelov, *
ti što vodiš Josipa ko stado ovaca!
Ti što sjediš nad kerubima, zablistaj *
pred Efrajimom, Benjaminom, Manašeom!
probudi silu svoju, *
priteci nam u pomoć!

Bože, obnovi nas, *
razvedri lice svoje i spasi nas! -

Gospodine, Bože nad Vojskama,
dokle ćeš plamtjeti, *
premda se moli narod tvoj?

Dokle ćeš nas hraniti kruhom suza, *
i obilno pojiti suzama?
Dokle će se oko nas svađati susjedi, *
i rugat nam se naši dušmani?

Bože nad Vojskama, obnovi nas, *
razvedri lice svoje i spasi nas!

Ti prenese čokot iz Egipta, *
pogane istjera, a njega zasadi.
Ti mu tlo pripravi, *
i on pusti korijenje i napuni zemlju.
Sjena mu prekri bregove, *
lozje mu ko Božji cedrovi.
Mladice svoje ispruži do mora *
i svoje ogranke do Rijeke.

Zašto si mu srušio ogradu, *
da ga beru svi što putem prolaze,
da ga pustoši vepar iz šume, *
da ga pasu poljske zvijeri?
Vrati se, Bože nad Vojskama, +
pogledaj s neba i vidi, *
obiđi ovaj vinograd:
zakrili nasad desnice svoje, *
sina kog za se odgoji!
Oni koji ga spališe i posjekoše, *
nek izginu od prijetnje lica tvojega!
Tvoja ruka nek bude nad čovjekom desnice tvoje, *
nad sinom čovječjim kog za se odgoji!
Nećemo se više odmetnuti od tebe; *
poživi nas, a mi ćemo zazivati ime tvoje.

Gospodine, Bože nad Vojskama, obnovi nas, *
razvedri lice svoje i spasi nas!

Slava Ocu. Kako bijaše.
Ant. Ja sam trs, vi loze, aleluja.

Ant. 2. S radošću ćete crpsti vodu iz izvora Spasiteljevih, aleluja.

Hvalospjev (Iz 12, 1-6). Pjesma otkupljenih
Ako je tko žedan, neka dođe k meni i neka pije (Iv 7, 37).

Hvalim te, Gospodine: *
razgnjevi se ti na mene,
ali se odvratio gnjev tvoj, *
i ti mene utješi!
Evo, Bog je spasenje moje, *
uzdam se, ne bojim se više,
jer je Gospodin snaga moja i pjesma, *
on je moje spasenje.

I s radošću ćete crpsti vodu *
iz izvora spasenja.
Reći ćete, u dan onaj: +
Hvalite Gospodina, *
prizivajte ime njegovo!
Objavite narodima djela njegova, *
razglašujte uzvišenost imena njegova!
Pjevajte Gospodinu, jer stvori divote, *
neka je to znano po svoj zemlji!
Kličite i radujte se, stanovnici Siona, *
jer je velik među vama Svetac Izraelov!

Slava Ocu. Kako bijaše.
Ant. S radošću ćete crpsti vodu iz izvora Spasiteljevih, aleluja.

Ant. 3. Gospodin nas je hranio najboljom pšenicom, aleluja.

Ps 81 (80). Svečana obnova Saveza
Pazite, braćo, da ne bi u koga od vas srce bilo opako, nevjerno (Heb 3, 12).

Kliknite Bogu, jakosti našoj, *
kličite Bogu Jakovljevu!
Nek zazvuče žice, nek se čuje bubanj, *
svirajte u milozvučnu citru s harfom!
Zatrubite u rog za mlađaka, *
za uštapa, na svetkovinu našu!

Jer to je propis Izraelu, *
zapovijed Boga Jakovljeva.
Takvo je svjedočanstvo dao Josipu *
kad je izlazio iz zemlje Egipta.

Jezik meni nepoznat začuh: +
»Oslobodih od tereta rame njegovo, *
ruke su mu slobodne od košare.
U tjeskobi si zavapio, i ja te izbavih; +
iz gromovna oblaka odgovorih tebi, *
iskušah te kod vodâ meripskih.

Slušaj, puče moj, i ja ću te opomenuti: *
o da me poslušaš, Izraele!
Nek ne bude u tebe drugog boga, *
i ne klanjaj se bogu tuđemu!
ja sam Gospodin, Bog tvoj +
koji te izvedoh iz Egipta: *
otvori svoja usta da ih napunim!

Ali moj narod ne slušaše glasa moga. *
Izrael me ne posluša.
Zato ga pustih okorjelom srcu njegovu: *
neka hodi kako mu se hoće!

O, kad bi me narod moj slušao, *
kad bi Izrael putovima mojim hodio,
brzo bih pokorio dušmane njegove, *
ruku bih svoju okrenuo
na protivnike njegove.

Oni što ga sada mrze dodvarali bi mu se, *
i njihov bi udes bio zapečaćen zauvijek.
A svoj narod hranio bih pšenicom najboljom *
i sitio ga medom iz pećine.«

Slava Ocu. Kako bijaše.
Ant. Gospodin nas je hranio najboljom pšenicom, aleluja.

KRATKO ČITANJE Rim 8, 10-11
Ako je Krist u vama, tijelo je doduše mrtvo zbog grijeha, ali Duh je život zbog pravednosti. Ako li Duh Onoga koji uskrisi Isusa od mrtvih prebiva u vama, Onaj koji uskrisi Krista od mrtvih oživit će i smrtna tijela vaša po Duhu svome koji prebiva u vama.

Kratki otpjev
R. Iz groba je uskrsnuo Gospodin,* aleluja, aleluja. Iz groba.
O. Koji je za nas visio na križu.* Aleluja, aleluja. Slava Ocu. Iz groba.

EVANĐEOSKI HVALOSPJEV – BLAGOSLOVLJEN Lk 1, 68-79

Ant. Otac ljubi Sina i sve je predao u ruku njegovu, aleluja.

† Blagoslovljen Gospodin Bog Izraelov, *
što pohodi i otkupi narod svoj!
Podiže nam snagu spasenja *
u domu Davida, sluge svojega,
kao što obeća *
na usta svetih proroka svojih odvijeka:
spasiti nas od neprijatelja naših *
i od ruke sviju koji nas mrze;
iskazati dobrotu ocima našim *
i sjetiti se Saveza svetoga svojega,
zakletve kojom se zakle Abrahamu, ocu našemu: *
da će nam dati
te mu, izbavljeni iz ruku neprijatelja, *
služimo bez straha
u svetosti i pravednosti pred njim *
u sve dane svoje.

A ti, dijete, prorok ćeš se Svevišnjega zvati *
jer ćeš ići pred Gospodinom da mu
pripraviš putove,
da pružiš spoznaju spasenja narodu njegovu *
po otpuštenju grijeha njihovih,
darom premilosrdnog srca Boga našega *
po kojem će nas pohoditi Mlado Sunce s visine
da obasja one što sjede u tmini i sjeni smrtnoj *
da upravi noge naše na put mira.

Slava Ocu. Kako bijaše.
Ant. Otac ljubi Sina i sve je predao u ruku njegovu, aleluja.

MOLBENICA
Bog Otac je Krista postavio na uskrsnuće svojih sinova i kćeri. Njemu se pouzdanom molbom obratimo i zavapijmo mu:
Gospodin Isus nek bude život naš.

Ognjenim si stupom svoj narod vodio u pustinji;
– nek danas Krist svojim uskrsnućem bude nama svjetlo života.
Gospodin Isus nek bude život naš.

Mojsijevim si glasom svoj narod poučio na brdu,
– nek danas Krist svojim uskrsnućem bude nama riječ života.
Gospodin Isus nek bude život naš.

Darom si mane hranio svoj narod na njegovu putu;
– nek danas Krist svojim uskrsnućem bude nama kruh života.
Gospodin Isus nek bude život naš.

Svoj si narod napojio vodom koja je iz stijene provrla;
– uskrsnućem svoga Sina udijeli danas nama Duha života.
Gospodin Isus nek bude život naš.

Oče naš, koji jesi na nebesima, sveti se ime tvoje,
dođi kraljevstvo tvoje,
budi volja tvoja
kako na nebu tako i na zemlji.
Kruh kaš svagdanji daj nam danas,
i otpusti nam duge naše
kako i mi otpuštamo dužnicima našim;
i ne uvedi nas u napast,
nego izbavi nas od zla.

MOLITVA
Milosrdni Bože, daj da cijelog života donosimo plodove milosti što nam ih nudi vazmeno vrijeme. Po Gospodinu.

† Blagoslovio nas svemogući Bog, sačuvao od svakoga zla i priveo nas u život vječni. Amen

Povratak na časoslov