Jutarnja

SRIJEDA 2. VAZMENOG TJEDNA

JUTARNJA

† Bože, u pomoć mi priteci!
O. Gospodine, pohiti da mi pomogneš!
Slava Ocu. Kako bijaše. Aleluja.

HIMAN

Crkvo, novi grade sveti,
Pjevaj danas pjesmu novu!
Uskrsnuća nada, evo,
Smrtnicima svima svanu!

Starog zmaja Vođ naš svlada
Lav iz roda Judinoga.
Silnim glasom mrtve zove:
“Ustajte na život novi!”

Plijen sav Isus đavlu ote
Slavnim svojim uskrsnućem.
Silan narod krvlju steče
Žrtvovano Janje Božje.

Pastir Dobri cijenom krvi
Stado svoje odsvud skuplja.
Kraljevstvo je odsad Božje
Zemlja, nebo, svemir cijeli.

Slavnom Kralju pobjedniku
Molbe žarke upravimo:
Da nas nakon zemskog boja
S pobjedničkom krunom čeka.

Vazmena nek ova slava
Svima bude na spasenje.
Slavnim, Kriste, uskrsnućem
Daruj svoje krštenike.

Ocu slava, slava Sinu,
Slava budi Duhu Svetom.
Darom vječnog uskrsnuća
Sveto Trojstvo nek nas kruni. Amen.

PSALMODIJA

Ant 1. Ugledaše te vode, Bože, kroz more si proveo narod svoj, aleluja.

Psalam 77 (76). Bog obnavlja djela svoje ljubavi
U svemu smo pritisnuti, ali ne pritiješnjeni (2 Kor 4, 8).

Glasom svojim Bogu vapijem, *
glasom svojim Bogu i on me čuje.
U dan nevolje tražim Gospodina, †
noću mi se ruka neumorno pruža k njemu, *
ne može se utješiti duša moja.
Spominjem se Boga i uzdišem; *
kad razmišljam, daha mi nestane.

Vjeđe moje budne držiš, *
potresen sam, ne mogu govoriti.
Mislim na drevne dane *
i sjećam se davnih godina;
razmišljam noću u srcu, *
mislim, i duh moj ispituje:

“Hoće li Gospodin odbaciti zauvijek *
i hoće li ikad još biti milostiv?
Je li njegova dobrota minula zauvijek, *
njegovo obećanje propalo za sva pokoljenja?
Zar Bog je zaboravio da se smiluje, *
ili je gnjevan zatvorio smilovanje svoje?”

I govorim: “Ovo je bol moja: *
promijenila se desnica Višnjega.”
Spominjem se djela Gospodnjih, *
sjećam se tvojih pradavnih čudesa.
Promatram sva djela tvoja, *
razmatram ono što si učinio.

Svet je tvoj put, o Bože: *
koji je bog tako velik kao Bog naš?
Ti si Bog koji čudesa stvaraš, *
na pucima si pokazao silu svoju.
Mišicom si izbavio narod svoj, *
sinove Jakovljeve i Josipove.

Vode te ugledaše, Bože, †
ugledaše te vode i ustuknuše, *
bezdani se uzburkaše.
Oblaci prosuše vode, †
oblaci zatutnjiše gromom *
i tvoje strijele poletješe.
Grmljavina tvoja u vihoru zaori, †
munje rasvijetliše krug zemaljski, *
zemlja se zatrese i zadrhta.

Kroz more put se otvori tebi †
i tvoja staza kroz vode goleme, *
a tragova tvojih nitko ne vidje.
Ti si svoj narod vodio kao stado *
rukama Mojsija i Arona.

Slava Ocu. Kako bijaše.
Ant. Ugledaše te vode, Bože, kroz more si proveo narod svoj, aleluja.

2. Ant. Gospodin daje smrt i život, aleluja.

Hvalospjev (1 Sam 2, 1-10). Gospodin diže ponizne
Silne zbaci s prijestolja, a uzvisi neznatne; gladne napuni dobrima (Lk 1, 52-53).

Kliče srce moje u Gospodinu, *
raste snaga moja po Bogu mojemu.
Šire mi se usta na dušmane moje, *
jer se radujem pomoći tvojoj.

Nitko nije svet kao što je Gospodin †
jer nema nikoga osim tebe, *
i nema hridi kao što je Bog naš.
Ne govorite mnogo hvastavih riječi, *
neka ne izlazi drskost iz usta vaših,
jer Gospodin je sveznajući Bog, *
pravo on prosuđuje djela.

Lomi se luk junacima, *
nemoćni se snagom opasuju.
Nekoć siti sad se za kruh muče, *
nekoć gladni ne gladuju više.
Nerotkinja rađa sedam puta, *
majka brojne djece svježinu izgubi.
Gospodin daje smrt i život, *
ruši u Podzemlje i odande diže.

Gospodin čini uboga i bogata, *
obara čovjeka i uzvisuje.
Diže slabića iz prašine, *
iz bunjišta izvlači uboga,
da ih posadi s knezovima *
i da im odredi počasna mjesta.

Jer Gospodnji su stupovi zemlje, *
na njih je stavio ovaj svijet.
Korake čuva svojih vjernika, †
zlikovce stiže propast u mraku; *
svojom snagom čovjek ne stječe pobjede.
Koji se protive Gospodinu, padaju, *
Svevišnji grmi s nebesa.
Gospodin sudi međama zemlje, †
daje silu svojemu kralju, *
uzdiže snagu pomazanika svoga.

Slava Ocu. Kako bijaše.
Ant. Gospodin daje smrt i život, aleluja.

3. Ant. Svjetlost sviće pravedniku i radost čestitima u srcu.

Psalam 97 (96). Gospodin, slavan u svojim sudovima
Ovaj Psalam označuje spasenje svijeta i vjeru svih naroda u Kristu (Sv. Atanazije).

Gospodin kraljuje: neka kliče zemlja, *
+ nek se vesele otoci mnogi!
Oblak i tama ovijaju njega, *
pravda i pravo temelj su prijestolja njegova.
Oganj ide pred njim *
i sažiže okolo dušmane njegove.

Munje mu svijet osvjetljuju; *
zemlja to vidi i strepi.
Brda se tope pred Gospodinom ko vosak, *
pred vladarom sve zemlje.
Nebesa navješćuju pravednost njegovu, *
svi narodi gledaju mu slavu.

Nek se postide svi što likove štuju †
i koji se hvale kumirima. *
Poklonite mu se, svi bozi!
Sion radostan sluša, †
gradovi Judini kliču *
zbog tvojih sudova, Gospodine!
Jer ti si, Gospodine, Svevišnji, nad svom zemljom, *
visoko, visoko nad bozima svima.

Gospodin ljubi one koji mrze na zlo, †
on čuva duše pobožnika svojih, *
izbavlja ih iz ruku opakih.
Svjetlost sviće pravedniku *
i radost čestitima u srcu.
Radujte se, pravednici, u Gospodinu, *
slavite sveto ime njegovo!

Slava Ocu. Kako bijaše.
Ant. Svjetlost sviće pravedniku i radost čestitima u srcu.

KRATKO ČITANJE Rim 6, 8-11
Ako umrijesmo s Kristom, vjerujemo da ćemo i živjeti zajedno s njime. Znamo doista: Krist, uskrišen od mrtvih, više ne umire, smrt njime više ne gospoduje. Što umrije, umrije grijehu jednom zauvijek; a što živi, živi Bogu. Tako i vi: smatrajte sebe mrtvima grijehu, a živima Bogu u Kristu Isusu!

Kratki otpjev
R. Iz groba je uskrsnuo Gospodin,* aleluja, aleluja. Iz groba.
O. Koji je za nas visio na križu.* Aleluja, aleluja. Slava Ocu. Iz groba.

EVANĐEOSKI HVALOSPJEV BLAGOSLOVLJEN Lk 1, 68-79

Ant. Bog je tako ljubio svijet te je dao svoga Sina Jedinorođenca da nijedan koji u njega vjeruje ne propadne, nego da ima život vječni, aleluja.

†Blagoslovljen Gospodin Bog Izraelov, *
što pohodi i otkupi narod svoj!
Podiže nam snagu spasenja *
u domu Davida, sluge svojega,
kao što obeća *
na usta svetih proroka svojih odvijeka:
spasiti nas od neprijatelja naših *
i od ruke sviju koji nas mrze;
iskazati dobrotu ocima našim *
i sjetiti se Saveza svetoga svojega,
zakletve kojom se zakle Abrahamu, ocu našemu: *
da će nam dati
te mu, izbavljeni iz ruku neprijatelja, *
služimo bez straha
u svetosti i pravednosti pred njim *
u sve dane svoje.

A ti, dijete, prorok ćeš se Svevišnjega zvati *
jer ćeš ići pred Gospodinom da mu
pripraviš putove,
da pružiš spoznaju spasenja narodu njegovu *
po otpuštenju grijeha njihovih,
darom premilosrdnog srca Boga našega *
po kojem će nas pohoditi Mlado Sunce s visine
da obasja one što sjede u tmini i sjeni smrtnoj *
da upravi noge naše na put mira.

Slava Ocu. Kako bijaše.
Ant. Bog je tako ljubio svijet te je dao svoga Sina Jedinorođenca da nijedan koji u njega vjeruje ne propadne, nego da ima život vječni, aleluja.

MOLBENICA
Upravimo svoju molbu Bogu, koji je uskrsloga Krista očitovao apostolima:
Gospodine, proslavi nas Kristovom slavom.

Oče svjetlosti, Bože naš, zahvalna srca danas te slavimo
– jer si nas pozvao u svoje divno svjetlo da postignemo tvoje milosrđe.
Gospodine, proslavi nas Kristovom slavom.

Napore kojima ljudski rod nastoji svoj život na zemlji učiniti čovječnijim
– pročisti i ojačaj snagom svoga Duha.
Gospodine, proslavi nas Kristovom slavom.

Daj da se i mi posvetimo službi ljudima
– te sav ljudski rod postane tebi mio prinos.
Gospodine, proslavi nas Kristovom slavom.

Ispuni nas svojom dobrotom već sada na početku ovog dana
– da cijeli dan radosni tebi hvalu iskazujemo i u tome radost osjećamo.
Gospodine, proslavi nas Kristovom slavom.

Oče naš, koji jesi na nebesima, sveti se ime tvoje,
dođi kraljevstvo tvoje,
budi volja tvoja
kako na nebu tako i na zemlji.
Kruh kaš svagdanji daj nam danas,
i otpusti nam duge naše
kako i mi otpuštamo dužnicima našim;
i ne uvedi nas u napast,
nego izbavi nas od zla.

MOLITVA
Gospodine, slavimo godišnji spomen vazmenog otajstva, kojim si obnovio izvorno ljudsko dostojanstvo i dao mu nadu uskrsnuća. Molimo te: daj da u tvojoj vječnoj ljubavi postignemo što u vjeri slavimo. Po Gospodinu.

† Blagoslovio nas svemogući Bog, sačuvao od svakoga zla i priveo nas u život vječni. Amen.

Povratak na časoslov