Jutarnja

DRUGA VAZMENA NEDJELJA (BIJELA)

JUTARNJA

† Bože, u pomoć mi priteci!
O. Gospodine, pohiti da mi pomogneš!
Slava Ocu. Kako bijaše. Aleluja.

HIMAN

Već zora rumen prosipa,
U visu pjesme ore se,
Pun slavlja svijet odjekuje,
Od groze urla pakao.

Oslobođene očeve
Iz tamnog smrtnog podzemlja
U svijetli život izvodi
Nebeski Kralj svemogući.

Stražari grob mu čuvali
I pečatio kamen ga,
A u grob svoj ko pobjednik
On sada smrt sahranjuje.

I viče sjajan anđeo:
Nek pjesme grobne svrše se,
Tugovat, plakat prestajte:
Zatirač smrti uskrsnu!

Da budeš vazda, Isuse,
Veselje naše uskrsno,
Preporođene izbavi
Od grijeha smrti užasne.

Sva slava Ocu vječnomu
I uskrslomu Sinu mu,
Sa Tješiteljem Presvetim
U vječne vijeke vjekova. Amen.

PSALMODIJA

1. Ant. Nastade žestok potres jer anđeo Gospodnji siđe s neba, aleluja.

Psalam 63 (62)

O Bože, ti si Bog moj: *
jutrom rano tebe tražim;
tebe žeđa duša moja, tebe želi tijelo moje, *
kao zemlja suha, žedna, bezvodna.
U Svetištu sam tebe motrio *
gledajuć ti moć i slavu.
Ljubav je tvoja bolja od života, *
moje će te usne slavit.

Tako ću te slavit za života, *
u tvoje ću ime ruke dizati.
Duša će mi biti kao sala i mrsa sita, *
hvalit ću te kliktavim ustima.
Na postelji se tebe spominjem, *
u bdjenjima noćnim mislim na tebe.
Ti postade meni pomoć, *
kličem u sjeni krila tvojih.

Duša se moja k tebi privija, *
desnica me tvoja drži.

Slava Ocu. Kako bijaše.
Ant. Nastade žestok potres jer anđeo Gospodnji siđe s neba, aleluja.

Ant. 2. Lice mu bijaše kao munja , a odjeća bijela kao snijeg, aleluja.

Hvalospjev (Dn 3, 57-88. 56).

Sva djela Gospodnja, blagoslivljajte Gospoda: *
hvalite i uzvisujte ga dovijeka!
Anđeli Gospodnji, blagoslivljajte Gospoda: *
hvalite i uzvisujte ga dovijeka!
Nebesa, blagoslivljajte Gospoda: *
hvalite i uzvisujte ga dovijeka!
Sve vode nad nebesima, blagoslivljajte Gospoda: *
hvalite i uzvisujte ga dovijeka!
Sve sile Gospodnje, blagoslivljajte Gospoda: *
hvalite i uzvisujte ga dovijeka!
Sunce i mjeseče, blagoslivljajte Gospoda: *
hvalite i uzvisujte ga dovijeka!
Zvijezde nebeske, blagoslivljajte Gospoda: *
hvalite i uzvisujte ga dovijeka!
Sve kiše i rose, blagoslivljajte Gospoda: *
hvalite i uzvisujte ga dovijeka!
Svi vjetrovi, blagoslivljajte Gospoda: *
hvalite i uzvisujte ga dovijeka!
Ognju i žare, blagoslivljajte Gospoda: *
hvalite i uzvisujte ga dovijeka!
Studeni i vrućino, blagoslivljajte Gospoda: *
hvalite i uzvisujte ga dovijeka!
Rose i mrazovi, blagoslivljajte Gospoda: *
hvalite i uzvisujte ga dovijeka!
Lede i studeni, blagoslivljajte Gospoda: *
hvalite i uzvisujte ga dovijeka!
Tuče i snijezi, blagoslivljajte Gospoda: *
hvalite i uzvisujte ga dovijeka!
Noći i dani blagoslivljajte Gospoda: *
hvalite i uzvisujte ga dovijeka!
Svjetlo i tmino, blagoslivljajte Gospoda: *
hvalite i uzvisujte ga dovijeka!
Munje i oblaci, blagoslivljajte Gospoda: *
hvalite i uzvisujte ga dovijeka!
Zemlja neka blagoslivlje Gospoda: *
neka ga hvali i uzvisuje dovijeka!
Bregovi i brežuljci, blagoslivljajte Gospoda: *
hvalite i uzvisujte ga dovijeka!
Sve raslinstvo na zemlji, blagoslivljaj Gospoda: *
hvalite i uzvisujte ga dovijeka!
Izvori, blagoslivljajte Gospoda: *
hvalite i uzvisujte ga dovijeka!
Mora i rijeke, blagoslivljajte Gospoda: *
hvalite i uzvisujte ga dovijeka!
Kitovi i sve što se miče u vodama,
blagoslivljajte Gospoda: *
hvalite i uzvisujte ga dovijeka!
Ptice nebeske, blagoslivljajte Gospoda: *
hvalite i uzvisujte ga dovijeka!
Sve divlje i pitome životinje,
blagoslivljajte Gospoda: *
hvalite i uzvisujte ga dovijeka!
Sinovi ljudski, blagoslivljajte Gospoda: *
hvalite i uzvisujte ga dovijeka!
Izraele, blagoslivljaj Gospoda: *
hvali i uzvisuj ga dovijeka!
Svećenici Gospodnji, blagoslivljajte Gospoda: *
hvalite i uzvisujte ga dovijeka!
Sluge Gospodnje, blagoslivljajte Gospoda: *
hvalite i uzvisujte ga dovijeka!
Dusi i duše pravednih, blagoslivljajte Gospoda: *
hvalite i uzvisujte ga dovijeka!
Sveti i ponizni srcem, blagoslivljajte Gospoda: *
hvalite i uzvisujte ga dovijeka!
Hananijo, Azarjo, Mišaele,
blagoslivljajte Gospoda: *
hvalite i uzvisujte ga dovijeka!
Blagoslivljajmo Oca, Sina sa Svetim Duhom, *
hvalimo i uzvisujmo ga dovijeka!
Blagoslovljen budi, Gospodine,
na svodu nebeskom, *
hvaljen i slavljen dovijeka!
Ne govori se Slava Ocu

Ant. Lice mu bijaše kao munja , a odjeća bijela kao snijeg, aleluja.

Ant. 3.: Anđeo progovori ženama: Ne bojte se! Ta znam: Isusa raspetoga tražite, aleluja!

Psalam 149.

Pjevajte Gospodinu pjesmu novu, *
i u zboru pobožnika hvalu njegovu!
Nek se raduje Izrael Stvoritelju svojem! *
Kralju svom neka klikću sinovi Siona!

Neka u kolu hvale ime njegovo *
bubnjem i citrom neka ga slave!
Jer Gospodin ljubi narod svoj, *
spasenjem ovjenčava ponizne!

Neka se sveti raduju u slavi, *
neka kliču s ležaja svojih!
Nek im pohvale Božje budu na ustima, *
mačevi dvosjekli u rukama,

da nad pucima izvrše odmazdu, *
i kaznu nad narodima:
da im kraljeve bace u lance, *
a odličnike u okove gvozdene;
da na njima izvrše sud davno napisan: *
nek bude načast svim pobožnicima njegovim!

Slava Ocu. Kako bijaše.
Ant. Anđeo progovori ženama: Ne bojte se! Ta znam: Isusa raspetoga tražite, aleluja!

KRATKO ČITANJE Dj 10, 40-43
Bog uskrisi Isusa treći dan i dade mu da se očituje – ne svemu narodu, nego svjedocima od Boga predodređenima – nama koji smo s njime zajedno jeli i pili pošto uskrsnu od mrtvih. Bog nam i naloži propovijedati narodu i svjedočiti: Ovo je onaj kojega Bog postavi sucem živih i mrtvih! Za nj svjedoče svi proroci: da tko god u nj vjeruje, po Imenu njegovu prima oproštenje grijeha.

Otpjev:
Ovo je dan što ga učini Gospodin:
kličimo i radujmo se u njemu, aleluja!

EVANĐEOSKI HVALOSPJEV - BLAGOSLOVLJEN (Lk 1, 68-79)

Ant. Prinesi ruku i stavi svoj prst u mjesto čavala, i ne budi nevjeran nego vjeran, aleluja.

† Blagoslovljen Gospodin Bog Izraelov, *
što pohodi i otkupi narod svoj!
Podiže nam snagu spasenja *
u domu Davida, sluge svojega,
kao što obeća *
na usta svetih proroka svojih odvijeka:
spasiti nas od neprijatelja naših *
i od ruke sviju koji nas mrze;
iskazati dobrotu ocima našim *
i sjetiti se Saveza svetoga svojega,
zakletve kojom se zakle Abrahamu, ocu našemu: *
da će nam dati
te mu, izbavljeni iz ruku neprijatelja, *
služimo bez straha
u svetosti i pravednosti pred njim *
u sve dane svoje.

A ti, dijete, prorok ćeš se Svevišnjega zvati *
jer ćeš ići pred Gospodinom da mu
pripraviš putove,
da pružiš spoznaju spasenja narodu njegovu *
po otpuštenju grijeha njihovih,
darom premilosrdnog srca Boga našega *
po kojem će nas pohoditi Mlado Sunce s visine
da obasja one što sjede u tmini i sjeni smrtnoj *
da upravi noge naše na put mira.

Slava Ocu. Kako bijaše.
Ant. Prinesi ruku i stavi svoj prst u mjesto čavala, i ne budi nevjeran nego vjeran, aleluja.

MOLBENICA
Molbom se utecimo Bogu Ocu svemogućemu koji je od mrtvih uskrisio Isusa, našega Vođu i Spasitelja, te mu kliknimo:
Gospodine, sjajem nas Kristovim osvijetli.

 

Sveti Oče, koji si Isusa, svoga Miljenika, iz tame smrti prenio u svjetlo svoje slave,
– daj nam stići u tvoje divno svjetlo.
Gospodine, sjajem nas Kristovim osvijetli.

 

Ti si nas po vjeri spasio;
– daj da danas živimo u vjeri svoga krštenja.
Gospodine, sjajem nas Kristovim osvijetli.

 

Ti nam naređuješ da tražimo što je gore, gdje Krist sjedi tebi zdesna;
– čuvaj nas od zamamnosti grijeha.
Gospodine, sjajem nas Kristovim osvijetli.

 

Nek naš život s Kristom u tebi sakriven svijetli u svijetu
– da tako obznanjujemo unaprijed novo nebo i novu zemlju.
Gospodine, sjajem nas Kristovim osvijetli.

Oče naš, koji jesi na nebesima,
sveti se ime tvoje,
dođi kraljevstvo tvoje,
budi volja tvoja
kako na nebu tako i na zemlji.
Kruh kaš svagdanji daj nam danas,
i otpusti nam duge naše
kako i mi otpuštamo dužnicima našim;
i ne uvedi nas u napast,
nego izbavi nas od zla.

MOLITVA
Bože vječnog milosrđa, ti svake godine vazmenim slavljem užižeš vjeru svoga svetog naroda. Umnoži u nama milost, da sve dublje shvaćamo što je krst koji nas je oprao; što je Duh koji nas je nanovo rodio; što je krv koja nas je otkupila. Po Gospodinu.

† Blagoslovio nas svemogući Bog, sačuvao od svakoga zla i priveo nas u život vječni. Amen.

Povratak na časoslov