Biografija svetaca

Traži

Svetac dana: Sveti Vandelin

Crkva se danas spominje sv. Vendelina pustinjaka. Pretpostavlja se da je živio od 554. do 617. godine. Rodio se u bogatoj Irskoj obitelji, ali je život proveo ponizno služeći Bogu. Odrekao se svih dobara i da bi se prehranio radio je kao pastir. Nakon toga povukao se u samoću. Njegov životopis napisan je tek u 15. stoljeću. U svijetu i danas postoji više od 500 kapelica podignutih njemu u čast i oko 160 svetišta u koja se mnogo hodočasti. Sv. Vendelina zazivamo protiv kuge, za zaštitu ljetine i domaćih životinja.